Rundstång S355J2+M Ovako 80 mm 6.0 m

Specifikation
Kg/m 39,5
Kg/st 237
Stålsort S355J2+M Ovako
Materialnorm EN 10025
Toleransnorm EN 10060
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Valsad/obehandlad
Mantelyta (m2/m) 0,25132741
Svetsbarhet Svetsbart
Härdbarhet Ej lämplig för härdning
Skärbarhetsförbättrat Ja
Färgmärkning från verk Gulgrön
CE-märkning Nej
Byggvarubedömmningen Nej
Sunda Hus Nej
Intrastate Code 72149931
UNSPCS 31111514
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

Rundstång 80mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=2200 mm

Rundstång 80mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=2200 mm

Art. 1300155770R
Serial 0112235
86,90 kg/st
86,90 kg/st

Rundstång 80mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=2100 mm

Rundstång 80mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=2100 mm

Art. 1300155770R
Serial 0110557
82,95 kg/st
82,95 kg/st

Rundstång 80mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=1280 mm

Rundstång 80mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=1280 mm

Art. 1300155770R
Serial 0114409
50,56 kg/st
50,56 kg/st

Rundstång 80mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=2140 mm

Rundstång 80mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=2140 mm

Art. 1300155770R
Serial 0113523
84,53 kg/st
84,53 kg/st