Rundstång S355J2+M Ovako 75 mm 6.0 m

Specifikation
Kg/m 34,7
Kg/st 208,2
Stålsort S355J2+M Ovako
Materialnorm EN 10025
Toleransnorm EN 10060
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Valsad/obehandlad
Mantelyta (m2/m) 0,23561945
Svetsbarhet Svetsbart
Härdbarhet Ej lämplig för härdning
Skärbarhetsförbättrat Ja
Färgmärkning från verk Gulgrön
CE-märkning Nej
Byggvarubedömmningen Nej
Sunda Hus Nej
Intrastate Code 72149939
UNSPCS 31111514
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

Rundstång 75mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=1950 mm

Rundstång 75mm S355J2+M/520M Ovako (R) L=1950 mm

Art. 1300155590R
Serial 0113581
67,67 kg/st
67,67 kg/st