Rundstång Hydax 15 Ovako 50 mm 6.0 m

Specifikation
Kg/m 15,4
Kg/st 92,4
Stålsort Hydax 15 Ovako
Materialnorm EN 10025
Toleransnorm EN 10060
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Valsad/obehandlad
Mantelyta (m2/m) 0,15707963
Svetsbarhet Svetsbart
Härdbarhet Ej lämplig för härdning
Skärbarhetsförbättrat Ja
Färgmärkning från verk Rosa
CE-märkning Nej
Byggvarubedömmningen Nej
Sunda Hus Nej
Intrastate Code 72149939
UNSPCS 31111514