Rundstång C45N 340 mm GS 6.0 m

Rundstång C45N 340 mm GS 6.0 m

Specifikation
Kg/m 733,79
Kg/st 4402,74
Stålsort C45N
Materialnorm SS-EN ISO 683-1:2018
Toleransnorm SS-EN 10250-2
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Valsad/obehandlad
Längd 6000
Mantelyta (m2/m) 1,0681415
Svetsbarhet Ej lämpligt för svetsning
Härdbarhet Lämplig för härdning
Skärbarhetsförbättrat Nej
Färgmärkning från verk Grön
CE-märkning Nej
Intrastate Code 72149971
UNSPCS 31111514