BE Group varudeklarerar sina produkter för miljön!

2021-10-07

nyullrika2.jpgBE Group varudeklarerar sina produkter för miljön! 

Skärpt lagstiftning och en ökad medvetenhet kring miljö- och klimatfrågor tvingar stålbranschen att se över sitt hållbarhetsarbete.

BE Group ligger sedan tidigare långt fram i detta arbete och fokuserar nu på att miljövarudeklarera sina produkter.

- Vi är inte där riktigt ännu, men det kommer att komma lagkrav på miljövarudeklarationer. För kunderna innebär det ett mervärde när de enkelt kan se hur stor miljöpåverkan olika produkter har, säger Ulrika Leray, HSEQ-chef på BE Group.

BE Group har under många år jobbat hårt för att minska bolagets påverkan på miljön och klimatet. Ett exempel är CO2-utsläppen som minskat med över 85 procent sedan 2013.  Även energiförbrukningen vid bolagets anläggningar har minskat kraftigt.
 

OPTIMERAR TRANSPORTER

Parallellt med detta arbete har bolaget fokuserat på att minska utsläppen från sina transporter. Målet, berättar Ulrika Leray, är att transporterna från BE Group ska ske med lastbilar som kör på biogas eller miljövänlig diesel. 

Redan idag sker alla transporter söderut från lagret i Norrköping på miljövänligt bränsle. Nu har turen kommit till de norrgående transporterna.

– Om två år ska alla våra transporter vara miljövänliga, konstaterar Ulrika Leray.

En annan viktig aspekt på transporterna är nyttjandegraden. Även här pågår ett kontinuerligt utvärderings- och utvecklingsarbete. 

– Det handlar om att optimera transporterna och se till så att de är så effektiva som möjligt. Utöver miljöaspekten så finns här även en viktig kostnadsaspekt


VIKTIGT KUNNA JÄMFÖRA

När det gäller miljövarudeklarationen så har BE Group hittills använt sig av leverantörernas så kallade EDP:s – Environmental Product Declarations. Men sedan i våras pågår alltså arbetet med att skapa egna miljövarudeklarationer.
De produkter som företaget fokuserat på hittills är armering, balk, stång och profilstål, hålprofiler samt plåt. De första deklarationerna för armering är redan publicerade, resterande kommer inom kort.

– Syftet med deklarationerna är att man ska kunna se och jämföra vilken miljöpåverkan en specifik produkt har under hela sin livscykel, från utvinning av råmaterial och tillverkning till transporter, användning av den färdiga applikationen och avfallshantering.
Intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor har ökat mycket de senaste åren,
påpekar Ulrika Leray. 

Det märks inte minst på kunderna som ofta har frågor som rör produkternas miljöpåverkan. Men vi märker också det i samband med nyanställningar, framför allt hos den yngre generationen är dessa viktiga och prioriterade frågor. Många yngre är pålästa, de har studerat vår hemsida och kan inte tänka sig att arbeta på ett företag som inte bryr sig om miljön och klimatet, säger Ulrika Leray.
 

NYTT DRIVMEDEL

Internt har BE Group under våren testat ett nytt ultrarent drivmedel för truckar. Det är ett svavelfritt, giftfritt och biologiskt nedbrytbart driv-medel som fungerar med företagets befintliga truckar. Försöket har fallit väl ut, berättar Ulrika Leray vidare.

– Det har fungerat jättebra. Utöver miljö- och klimataspekten så finns det en viktig arbetsmiljöaspekt. Enligt leverantören minskar de cancerogena utsläppen med 90 procent.

Ulrika Leray välkomnar stålbranschens fokus på frågor som rör miljön och klimatet. Stål är ett långsiktigt hållbart material att bygga med, inte minst tack vare sin långa livslängd och möjligheterna till återvinning.

Ulrika Leray är BE Groups chef för frågor som rör bland annat miljön och klimatet. Arbetet med att miljövarudeklarera produkter är ett viktigt led för att våra kunder ska se vilken klimatpåverkan produkterna har.

– Det är allas ansvar att se till att vi har något att lämna över till kommande generationer, säger hon.