BE Group säljer Lecor Stålteknik i Kungälv

2022-07-01

BE Group säljer Lecor Stålteknik i Kungälv till EAB

Lecor Stålteknik är specialiserade på prefabricerade stålkonstruktioner för bygg- och industriprojekt och har varit en del av BE Group sedan 2010.

”Lecor Stålteknik har utvecklats positivt de senaste åren men skiljer sig väsentligt från vår kärnverksamhet. Därför säljer vi verksamheten och vi är övertygade att EAB kommer kunna utveckla bolaget vidare”, säger Peter Andersson, VD och koncernchef på BE Group.

I samband med överlåtelsen har BE Group och EAB även tecknat en avsiktsförklaring om fortsatt nära och förtroendefullt samarbete.

”Samarbetet mellan EAB och Lecor har pågått under en längre tid och vi vet vilken hög kapacitet och kvalitet de alltid tillhandahåller. EAB har haft och har en kraftig tillväxt inom vårt affärsområde Stålbyggnader. Med detta följer ett utökat behov av produktionskapacitet för att vi även i fortsättningen ska kunna vara en trygg leverantör till våra kunder. Lecors moderna produktionsanläggning och kunskapskapital gör att vi känner det mycket positivt att från och med nu inkludera såväl verksamhet som medarbetare i vår företagsfamilj", säger Per-Åke Andersson, VD EAB.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com