BE Group köper Hercules Armering av NCC

Vi stärker vår position och vårt erbjudande avsevärt

armeringnya.pngBE Group köper Hercules armeringsfabrik i Norrköping av NCC. Fabriken är en av Europas modernaste. I och med förvärvet stärker BE sitt erbjudande inom armering och tillför samtidigt produktions- som lagerkapacitet i nära anslutning till den egna anläggningen i Norrköping.

– Armeringsmarknaden som den ser ut idag präglas av många inhemska och utländska aktörer, hård konkurrens och osäkerhet vad som händer med materialtillgången på grund av krig i Europa. På det här sättet stärker vi vår position avsevärt samtidigt som vi bidrar till en konsolidering av marknaden, säger Magnus Bosson, VD för BE Group Sverige. 

På idrottsspråk skulle man kalla köpet för en kvalitetsvärvning. Kanske till och med en prestigevärvning. Ett köp som inte bara breddar truppen utan även tillför en rad olika spetskvaliteter. 

Hercules Armering – som innan förvärvet var ett dotterbolag till NCC-ägda Hercules Grundläggning AB – är en av Europas modernaste armeringsfabriker, både vad gäller maskinpark och automatiseringsgrad. 
Fabriken har i ett par decennier servat den svenska armeringsmarknaden med framför allt rakstål, armeringsnät samt klippt och bockat material – så kallad ILF-armering. Omsättningen uppgick förra året till 140 MSEK.

DUBBLAR PRODUKTIONEN
I och med förvärvet, som utöver lokalerna och maskinparken även omfattar befintligt lager och en personalstyrka på allt som allt ett 20-tal personer, är det Magnus Bossons bedömning att BE relativt omgående ska kunna fördubbla sin produktion av armering.

– Armering är en enkel produkt och konkurrensen, inte minst från utlandet, är stor vilket gör skalfördelar väldigt viktiga för den som vill vara med och konkurrera, säger han.

”VÄLDIGT INTRESSANT”
En av orsakerna till att BE Group började intressera sig för Hercules Armering var beslutet från 2020 att stänga den egna lager- och produktionsanläggning i Malmö. 
Beslutet fattades i början av pandemin, men verksamheten fortsatte en bit in på hösten 2021. Någon gång i oktober klipptes den sista biten armering Malmö, berättar Magnus Bosson vidare. 

– Ursprungligen var tanken att vi skulle investera i ny ILF-utrustning vid vår befintliga anläggning i Norrköping. Samtidigt har centraliseringen av lagret inneburit att vi blivit lite trångbodda där. För att kompensera för detta har vi tagit hjälp av externa samarbetspartners på klippt och bockat, vilket fungerat bra men också gjort att vi tappat lite i konkurrenskraft. När vi i slutet av 2021 hörde att NCC planerade att sälja Hercules Armering kändes det väldigt intressant, säger Magnus Bosson.

MINDRE SÅRBARA
Anders Eriksson, produktchef för armering på BE Group, understryker att samarbetet med de externa leverantörerna på ILF fungerar bra idag, men att egen produktion dels innebär att BE blir mindre sårbara, dels att erbjudandet spetsas till avsevärt.

– Det ger oss en helt annan kapacitet, både volym- och dimensionsmässigt, och innebär också att vi kommer att kunna erbjuda flera nya produkter från den egna fabriken, till exempel svetsade korgar och specialnät.

Jesper Säberg arbetar sedan januari 2021 som teknisk säljare på BE Group, men har ett förflutet på Hercules Armering där han var tekniskt ansvarig i två år. Han menar att det finns en hög teknisk kompetens inom BE Group redan idag, men att man i och med förvärvet får ännu mer av den varan. 
En annan stor fördel, både för BE och BE:s kunder, är att leveranssäkerheten stärks ytterligare, bland annat genom att man nu får tillgång till Hercules digitaliserade system där varje position i en leverans scannas av med hjälp av en handdator innan transporten lämnar fabriken.
– Den möjligheten har vi inte haft på BE tidigare, men som säkerställer att allt finns med i leveransen.

STOR UTVECKLINGSPOTENTIAL
Hercules Armering grundades i samband med bygget av Citytunneln i Malmö i början av 2000-talet. Anläggningen var först placerad i Malmö, men när den underjordiska järnvägsförbindelsen var klar 2010 flyttades fabriken till Norrköping.
Utöver produktionsanläggningen består den av ett invändigt och ett utvändigt lager samt ytterligare ett lager i Norrköpings hamn. En stor fördel, konstaterar Magnus Bosson, är att det finns järnvägsräls in till anläggningen, vilket är bra både ekonomiskt och ur hållbarhetssynpunkt. 

BE Group tillträdde fabriken från den första maj i år. I förvärvet ingår ett flerårigt samarbetsavtal där BE åtar sig att leverera armering till olika NCC-projekt runt om i landet. 
NCC har å sin sida lovat att under en inkörningsperiod bistå med bland annat administrativ hjälp. 
I september 2022 är det tänkt att BE tar över driften helt själv, berättar Magnus Bosson.

– De första månaderna kommer stort fokus att ligga på leveranserna till NCC. Därefter kommer vi successivt att börja lägga in order från våra egna kunder. 

– Det är en anläggning med stor kapacitet och utvecklingspotential som även öppnar för möjligheten att växa på både befintliga och nya marknader, säger Magnus Bosson.

Klicka här för att se vårt sortiment inom armering när det gäller rakstål, nät och kompletterande produkter.

armeringsbanner (1).jpg