KKR S355J2H rektangulär

KKR är en kvadratisk eller rektangulär hålprofil som formats vid rumstemperatur. Detta ger materialet en kallstukad struktur i hörnen, som måste utformas med större radie för att undvika sprickbildning. Hörnradien medför i sin tur konsekvenser som man måste ta hänsyn till vid sammanfogning. KKR har ofta inbyggda restspänningar som kan leda till att materialet slår sig vid exempelvis blästring eller svetsning. Jämfört med VKR har KKR fördelen av en lägre produktionskostnad samt en jämnare ytfinish. Stålsorten i de KKR-produkter som vi erbjuder från lager är till största delen dubbelklassade och uppfyller kraven för både S355J2H och S420MH. Varvid den minsta sträckgränsen är 420 N/mm2.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

KKR-hålprofil S355J2H 50x30x3 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 50x30x3 mm 6.0 m

Art. 1200211081
19,80 kg/st
19,80 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 50x30x4 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 50x30x4 mm 6.0 m

Art. 1200211120
25,20 kg/st
25,20 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 60x40x3 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 60x40x3 mm 6.0 m

Art. 1200211201
25,50 kg/st
25,50 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 60x40x4 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 60x40x4 mm 6.0 m

Art. 1200211261
32,70 kg/st
32,70 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 60x40x5 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 60x40x5 mm 6.0 m

Art. 1200211300
39,36 kg/st
39,36 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 70x40x4 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 70x40x4 mm 6.0 m

Art. 1200211380
36,48 kg/st
36,48 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 80x40x3 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 80x40x3 mm 6.0 m

Art. 1200211421
31,14 kg/st
31,14 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 80x40x4 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 80x40x4 mm 6.0 m

Art. 1200211461
40,26 kg/st
40,26 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 80x40x5 mm 6.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 80x40x5 mm 6.0 m

Art. 1200211521
48,60 kg/st
48,60 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 80x60x4 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 80x60x4 mm 12.0 m

Art. 1200211800
95,64 kg/st
95,64 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 80x60x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 80x60x5 mm 12.0 m

Art. 1200211843
117,24 kg/st
117,24 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 90x50x4 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 90x50x4 mm 12.0 m

Art. 1200211890
95,64 kg/st
95,64 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 90x50x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 90x50x5 mm 12.0 m

Art. 1200211922
116,40 kg/st
116,40 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 100x50x3 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 100x50x3 mm 12.0 m

Art. 1200212081
79,20 kg/st
79,20 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 100x50x4 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 100x50x4 mm 12.0 m

Art. 1200212140
103,08 kg/st
103,08 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 100x50x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 100x50x5 mm 12.0 m

Art. 1200212200
126,00 kg/st
126,00 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 100x50x6 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 100x50x6 mm 12.0 m

Art. 1200212281
147,60 kg/st
147,60 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 100x60x4 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 100x60x4 mm 12.0 m

Art. 1200212502
110,64 kg/st
110,64 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 100x60x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 100x60x5 mm 12.0 m

Art. 1200212620
135,60 kg/st
135,60 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 100x60x6 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 100x60x6 mm 12.0 m

Art. 1200212680
158,40 kg/st
158,40 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H rektangulär. Fyrkantsrör från BE Group

KKR är en kvadratisk eller rektangulär hålprofil som formats vid rumstemperatur. Detta ger materialet en kallstukad struktur i hörnen, som måste utformas med större radie för att undvika sprickbildning. Hörnradien medför i sin tur konsekvenser som man måste ta hänsyn till vid sammanfogning. KKR har ofta inbyggda restspänningar som kan leda till att materialet slår sig vid exempelvis blästring eller svetsning. Jämfört med VKR har KKR fördelen av en lägre produktionskostnad samt en jämnare ytfinish. Stålsorten i de KKR-produkter som vi erbjuder från lager är till största delen dubbelklassade och uppfyller kraven för både S355J2H och S420MH. Varvid den minsta sträckgränsen är 420 N/mm2.
Kemisk analys Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Mekaniska egenskaper - Brottgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål