ALLMÄNNA KONSTRUKTIONS- OCH MASKINSTÅL

Snabbmeny till BE:s produkter
Snabbmeny till BE:s produkter
Populärt
Stål & stålrör
Specialstål
Armering
Rostfritt stål
Aluminium

ALLMÄNNA OCH MIKROLEGERADE KONSTRUKTIONSSTÅL

Allmänna konstruktionsstål används främst i svetsade och icke svetsade konstruktioner med måttliga hållfasthetskrav. Beroende på användningsområde prioriteras olika egenskaper, som svetsbarhet och bearbetningsbarhet. Stål som används i maskinkonstruktioner ges vanligtvis den slutliga formen genom skärande bearbetning, varför maskinbearbetbarhet prioriteras. Ett vanligt allmänt konstruktionsstål är S355J2 (fd SS2172). 

Mikrolegerade konstruktionsstål. Genom att tillföra små mängder legeringsämnen ökar man stålets skärbarhet och sträckgräns. Detta gör att man kan använda klenare dimensioner jämfört med ett vanligt konstruktionsstål, utan att behöva göra avkall på hållfasthetskraven. Ett vanligt mikrolegerat konstruktionsstål är S355J2+M Ovako samt Hydax 15 Ovako med 25 % förbättrad skärbarhet.

.


STÅLSORT C45E (SS 1672)

C45E/SS 1672 är ett stål för seghärdningsändamål som lagerläggs i varmvalsat eller normaliserat tillstånd. Förutom för seghärdning är SS 1672 lämpligt att induktions- eller flamhärda varvid en ythårdhet på HRc 55– 61 kan erhållas. Användningsområden är axelmaterial, maskinelement, skiftnycklar mm.

Stålsorten C45E lagerläggs även som centerlesslipad axel (tolerans ISO h8).


BE:S LAGERSTANDARD

Varmvalsad rundstång diameter 40 - 210 mm. Längder om 6 meter
Skalad/grovsvarvad rundstång diameter 220 - 400 mm. Längder om 6 meter

STÅLSORT S355J2/520M Ovako

S355J2+M Ovako (520 M/SS 2142 M) är ett mikrolegerat stål som används där det ställs större krav på hållfasthet än i ett allmänt konstruktionsstål. Stålet har dokumenterat god svetsbarhet och skärbarhet. S355J2+M Ovako (520 M/SS 2142 M) lagerläggs i SiCa behandlat tillstånd vilket ger stålet mycket god maskinbearbetbarhet. Generellt klarar stålen dessutom slagseghetskravet min. 27J vid -20°C. Används till axlar och är vanligt förekommande inom hydraulikindustrin. Kan sätthärdas om krav på ythårdhet och slitstyrka önskas. Materialet lagerläggs även som centerlesslipad axel (stålsort 20MnV6, tolerans h6) och kalldragen stång (stålsort S355J2/SS2142-06, tolerans h9).


BE:S LAGERSTANDARD

Varmvalsad rundstång diameter 16 - 200 mm. Längder om 6 meter


STÅLSORT S355J2 Hydax 15 Ovako

EN S355J2 Hydax 15 Ovako (2142) är ett mikrolegerat konstruktionsstål med förhöjd svavelhalt. Stålet har mycket god maskinbearbetbarhet samt har god svetsbarhet.I övrigt lika med EN S355J2.


BE:S LAGERSTANDARD

Varmvalsad rundstång diameter 30 - 130 mm. Längder om 6 meter

STÅLSORT S355J2 (SS 2172)

S355J2 är ett allmänt konstruktionsstål. Stålet används i svetsade eller icke svetsade konstruktioner och i enklare axlar med måttliga hållfasthetskrav.


BE:S LAGERSTANDARD

Varmvalsad rundstång diameter 40 - 210 mm. Längder om 6 meter
Skalad/grovsvarvad rundstång diameter 220 - 405 mm. Längder om 6 meter.