HISTORIA

VÅR HISTORIA

BE Group har sina rötter i Sverige och Finland där Bröderna Edstrand och Starckjohann & Co grundades i slutet av 1800-talet. 


1800-TALET

1868 grundas Starckjohann & Co av Peter Starckjohann i finska Viborg.

1885 grundas Bröderna Edstrand av Hans och Jöns Edstrand i Malmö.

1900-TALET

1974 noterades Bröderna Edstrand på Stockholms Fondbörs.

1976 tar Starckjohann de första stegen in i det vi idag kallar produktionsservice.

1988 förvärvas Bröderna Edstrand av Trelleborg AB och efter fyra generationers ägande lämnar familjen Edstrand företaget.

Under 1990-talet etablerar företaget enheter i Danmark, Polen, Lettland och Litauen. Parallellt expanderar Starckjohann Steel genom bland annat förvärv av företaget Mercantile och etablering i Estland.

1999 blir Nordic Capital majoritetsägare i Bröderna Edstrand och Starckjohann Steel. De två företagen, inklusive dotterbolag i länderna runt Östersjön, bildar nu en koncern.

2000-TALET

Under 2000-talet fortsätter koncernens europeiska expansion med etableringar i Tjeckien och Slovakien.

2004 säljer Trelleborg sina kvarvarande aktier i koncernen.

2006 åternoteras aktien på Stockholmsbörsen och koncernen antar det gemensamma namnet BE Group AB.

2008 förvärvar koncernen 50% av aktierna i det joint venture som går under namnet ArcelorMittal BE Group SSC AB.

2010 förvärvar koncernen Lecor Stålteknik i Kungälv.

2017, 80 år efter invigningen av kontoret på Spadegatan, flyttar koncernen huvudkontoret till Krangatan i Malmö.