HEA 220 10.1m S355J2

Specifikation
Kg/m 50,5
Kg/st 510,05
Stålsort S355J2
Materialnorm EN 10025-2
Toleransnorm EN 10034
Certifikat EN 10204 3.1
Mantelyta (m2/m) 1,25883
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 72163390
UNSPCS 30101704
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

HEA 220 S355J2 (R) L=5600 mm

HEA 220 S355J2 (R) L=5600 mm

Art. 1101532045R
Serial 0114553
Röd,15-20 μm
282,80 kg/st
282,80 kg/st