BE Group - En pålitlig och uppskattad leverantör av specialstål

2023-10-19

BE GROUP – EN PÅLITLIG OCH UPPSKATTAD LEVERANTÖR AV SPECIALSTÅL

Tillgänglighet, hög servicenivå, flexibilitet och stark lokal närvaro. På en pressad marknad har BE Group de senaste åren etablerat sig som en pålitlig leverantör av specialstål. Sortimentet präglas av både bredd och djup. Och nu ökar antalet kunder – inte minst i webbshopen som genom att den är öppen dygnet runt stärker tillgängligheten ytterligare.

kapadeskivor.jpg

Mattias Skoog är BE Groups produktchef för segmentet specialstål:

Vi har fokuserat mycket på sortiment, produktionsservice och att vi ska leverera rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid. Efter varje affär vill vi att kunderna ska känna att de vill komma tillbaka och handla mer av oss.

BRETT SORTIMENT

I BE Groups sortiment av specialstål finns ett kärnsortiment av de mest efterfrågade produkterna: allmänna konstruktionsstål, legerade segoch sätthärdningsstål, ytbearbetad stång och ämnesrör. Tack vare ett brett kontaktnät av stålverk runt om i Europa finns också möjlighet för kunder som efterfrågar mer ovanliga stålsorter eller dimensioner att snabbt få sina behov tillgodosedda, berättar Mattias Skoog.

Vi har kapacitet att ställa om snabbt och hjälper mer än gärna till med kundspecifika lösningar, både när det gäller lagerhållning och olika leveranslösningar. Vårt lager och vår produktionsservice är kärnan i erbjudandet, men om kunden efterfrågar en specifik produkt har vi även möjlighet att tillsammans med stålverket titta på olika alternativ. Flexibiliteten från vår sida är stor och det uppskattar våra kunder.

NYTT KAPCENTER

En annan efterfrågad service som BE Group erbjuder är kapning. Vid produktionsanläggningen i Norrköping har man investerat i ett nytt kapcenter. Fyra nya kapar har införskaffats, bland annat en så kallad speedkap. Men den kanske viktigaste förändringen är att all kapning nu samlats på samma plats.

Det nya kapcentret har inte bara ökat effektiviteten och precisionen, utan också driftsäkerheten, berättar Mattias Skoog vidare.

–  Att kunna erbjuda kapat i exakt längder underlättar för våra kunder eftersom de då kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Mattias2.jpg

HÅLLBARHET I FOKUS

De senaste åren har BE Group investerat mycket tid och kapital i hållbarhet. Man har ställt om den egna verksamheten: lager, produktion och transporter, men också skärpt kraven på företagets leverantörer. Hållbarhetsarbetet har bland annat resulterat i en 85-procentig minskning av bolagets CO2 -utsläpp sedan 2013. Idag står BE Group bara för några få procent av det totala klimatavtrycket från verk till slutkund.

Att hitta europeiska leverantörer som lever upp till bolagets höga krav på miljötänkande och hållbarhet är ett kontinuerligt arbete, berättar Mattias Skoog. Idag är merparten av det specialstål som BE erbjuder skrotbaserat, och många leverantörer har övergett koldioxidtunga masugnar till förmån för betydligt mer klimatvänliga ljusbågsugnar.

Mattias1.jpgLÅNGSIKTIGT ÅTAGANDE

Vi håller även på att anpassa oss till CBAM, som är det nya rapporteringssystemet för import- och utsläppsnivåer som tagits fram av EU. Det projektet befinner sig fortfarande i sin linda, men inom en snar framtid kommer det att innebära ökade kostnader för företag som importerar stål med höga koldioxidutsläpp.

Miljö- och klimatarbetet är ett långsiktigt åtagande som vi gärna går i täten för. Enligt klimatmålen ska stålindustrin vara helt fossilfri till år 2050. Inte bara vi, utan även våra konkurrenter – och branschen som helhet – har tagit stora kliv framåt de senaste åren.

Vad gör då BE Group till en stark leverantör inom just segmentet specialstål?

Vårt breda sortiment av stål med hög skärbarhet, vårt erbjudande inom produktionsservice, flexibiliteten, tillgängligheten, den starka lokala närvaron i landet samt den personliga kontakten med våra kunder, avslutar Mattias Skoog.

Vill du se vårt sortiment av specialstål? Tryck här