EU:s nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid

2023-10-10

NY FÖRORDNING SKA STOPPA IMPORT AV SMUTSIGT STÅL

Den första oktober träder EU:s nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid, den så kallade CBAM-förordningen i kraft. Philip Gredfors, hållbarhetskoordinator på BE Group, förklarar vad det egentligen innebär.

Philip.jpg

VAD STÅR CBAM FÖR?

CBAM står för Carbon Border Adjustment Mechanism och är ett sätt att förhindra så kallad koldioxidflykt, det vill säga att europeiska bolag flyttar tillverkningen till länder utanför EU med mindre ambitiösa klimatmål för att undkomma avgifter på CO2-utsläpp.

–  Det finns redan ett existerande ramverk i EU, ETS eller Emission Trading System, och CBAM är tänkt att fungera som ett komplement till detta.

HUR FUNGERAR DET?

 I grunden är EU-ETS ett så kallat Cap and Trade-system, alltså ett verktyg som används för att tvinga marknadens aktörer att minska sin klimatpåverkan. Det innebär att man sätter ett tak för hur mycket koldioxid och andra växthusgaser som får släppas ut i olika sektorer under en given tid inom EU. Producenterna får betala för rätten att släppa ut gaserna enligt ett omräkningssystem som bygger på ekvivalenter. Det finns en mängd olika växthusgaser med olika påverkan, ekvivalenter är ett sätt att beräkna vad dessa gaser motsvarar i koldioxid. För att släppa ut ett ton CO2-ekvivalenter så måste en producent köpa en ekvivalent.

VAD ÄR SYFTET?

Syftet är att förhindra att europeiska tillverkare av koldioxidintensiva varor flyttar tillverkningen utanför EU. Systemet reglerar importen av dessa varor från länder utanför unionen genom att dessa koldioxidintensiva varor prissätts på samma sätt som varor producerade inom EU.Man ska inte kunna köpa billigt stål från exempelvis Kina, som använder mycket kolkraft i tillverkningen och släpper ut betydligt mycket mer CO2 per producerat ton stål, utan att få betala för mellanskillnaden.


HUR PÅVERKAR CBAM STÅLINDUSTRIN?

Stålindustrin är bara en av flera branscher som berörs. Det som är mest relevant för oss är importen av stål och aluminium. När prissättningssystemet träder i kraft fullt ut från den första januari 2026 så kommer det att bli mycket dyrare att importera stål från länder och producenter med en hög CO2-belastning.

SYSTEMET ÄR INTE FULLT UT IMPLEMENTERAT FÖRRÄN 2034, INFASNING MELLAN 2026-2034

Ett stort ansvar vilar alltså på importören. Redan från den första oktober i år måste den som köper stål från länder utanför EU rapportera de så kallade inbäddade utsläppen till ansvarig myndighet. Och från och med januari 2026 måste importören köpa så kallade CBAM-certifikat för att täcka de utsläppa av växthusgaser som varorna har genererat under produktionen.