Kilstål kalldraget 40x40 mm 3.0 m

Specifikation
Kg/m 12,6
Kg/st 37,8
Materialnorm EN 10025
Certifikat Inget certifikat
Leveranstillstånd Kalldragen (+C)
Yta Kalldragen
Mantelyta (m2/m) 0,16
Svetsbarhet Ej lämpligt för svetsning
Härdbarhet Lämplig för härdning
Skärbarhetsförbättrat Nej
Färgmärkning från verk Vit
Vikt per bunt (cirka kg) 250
CE-märkning Nej
Byggvarubedömmningen Nej
Sunda Hus Nej
Intrastate Code 72155080
UNSPCS 31111514