Automatstål sexkant 11SMnPb30+C h11 46 mm 3.0 m

Automatstål sexkant 11SMnPb30+C h11 46 mm 3.0 m

Specifikation
Kg/m 14,4
Kg/st 43,2
Stålsort 11SMnPb30+C
Materialnorm EN 10277-2
Toleransnorm SS-EN 10277:2018
Certifikat EN 10204 2.2
Leveranstillstånd Kalldragen (+C)
Yta Kalldragen
Tolerans för yta h11
Längd 3000
Mantelyta (m2/m) 0,15896459
Svetsbarhet Ej lämpligt för svetsning
Härdbarhet Lämplig för härdning
Skärbarhetsförbättrat Ja
Färgmärkning från verk Blå
Vikt per bunt (cirka kg) 1000
CE-märkning Nej
Intrastate Code 72151000
UNSPCS 30102304