VKR-hålprofil S355J2H 400x200x10 mm 12.0 m

Specifikation
Kg/m 90,2
Kg/st 1082,4
Stålsort S355J2H
Materialnorm EN 10210-1
Toleransnorm EN 10210-2
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Varmformad
Mantelyta (m2/m) 1,164
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 73066199
UNSPCS 31111514