VKR-hålprofil S355J2H 150x100x8 mm 12.0 m

Specifikation
Kg/m 28,9
Kg/st 346,8
Stålsort S355J2H
Materialnorm EN 10210-1
Toleransnorm EN 10210-2
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Varmformad
Mantelyta (m2/m) 0,485
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 73066199
UNSPCS 31111514