Stärkt erbjudande inom rör och långa produkter

2023-06-13

handelstuber1.jpgSTÄRKT ERBJUDANDE INOM RÖR OCH LÅNGA PRODUKTER

BE Group utökar sitt sortiment och stärker sitt erbjudande inom långa produkter och rör. Det handlar galvaniserade ogängade rör och handelstuber samt en uppgradering av stålsort inom balk och vinkelstång.

Det var i samband med centraliseringen av lager och produktion till enheten i Norrköping som en del produkter av utrymmesskäl tillfälligt försvann ur sortimentet. Efter flytten av det tidigare Malmöbaserade Kastolagret har nya ytor skapats och BE väljer därför att återinföra de efterfrågade produkterna.

–  De här är produkterna har efterfrågats av våra kunder en längre tid och vi är nu glada att kunna komplettera vårt rörsortiment med dessa artiklar återigen.

GALVADE OGÄNGADE RÖR OCH HANDELSTUBER:

Det nya sortimentet inom rör kommer att finnas på lager hos BE under juni månad, berättar Olof Berghell, BE Groups produktchef för Långa produkter och Rör.

Totalt handlar det om ett tjugotal artiklar. Av dessa utgörs nio dimensioner av galvaniserad ogängade rör enligt EN 10255, medan elva dimensioner utgörs av handelstuber enligt EN 10207-1. 

Kompletteringarna av handelstuber gör att det lagerlagda produktprogrammet nu omfattar en mer komplett dimensionsserie, berättar Olof Berghell vidare.

Responsen på den här förändringen har varit väldigt positiv, både internt bland våra säljare och externt bland våra kunder.

Tryck här för att se galvaniserade ogängade rör

Tryck här för att se handelstuber

LÅNGA PRODUKTER:

När det gäller långa produkter omfattar den aktuella uppgraderingen ett drygt fyrtiotal artiklar.

– De artiklar som berörs är UNP-balk, klen IPE-balk samt oliksidig vinkelstång (grövre dimensioner, från 100x50 och uppåt) där vi lämnar S235JR och S275JR och går över till S355J2, förklarar Olof Berghell.

Uppgraderingen av dessa produkter, som används i både bärande och enklare stålkonstruktioner, görs eftersom det finns en ökad efterfrågan från marknaden. 

Förändringen av sortimentet kommer att ske succesivt. Allt eftersom det gamla sortimentet säljs slut kommer nya produkter att tillföras, förklarar Olof Berghell vidare.

IPE-balk (1).jpg