Nu är vi igång med målning med vattenburen färg

2024-01-30

vattenburen2.jpgMÅLNING MED VATTENBUREN FÄRG – NYTT VIKTIGT STEG I MILJÖARBETET

BE Group tar nu ytterligare steg i miljöarbetet och går över till att transportskyddsmåla materialet med vattenburen färg AKVANOR 81 RÖD - istället för lösningsmedelsbaserad.

Detta innebär positiva effekter för miljö, arbetsmiljö och kapacitetsutnyttjande.

AKVANOR 81 RÖD är ett grönare alternativ med låg VOC-halt som minskar luftföroreningar och exponering av farliga ämnen. Viktiga förbättringar för både miljö och arbetsförhållanden! Att vi nu går över till vattenburen färg innebär dessutom förenklade processer för drift och underhåll, vilket ökar produktionskapaciteten.

För att möjliggöra bytet till vattenburen färg har vår produktions- anläggning i Norrköping fått en genomgripande uppgradering gällande inomhusklimat och ventilation, vilket är en stor förbättring för våra medarbetares arbetsmiljö.

Kontakta din säljare på BE Group för mer information och för hjälp med förfrågningar och beställningar.

Kompletterande information om AKVANOR 81 RÖD

• AKVANOR 81 RÖD är en vattenburen akrylprimer som minskar exponeringen för farliga ämnen. Färgen avdunstar främst vatten vilket gör den till ett miljövänligt val med låg VOC-halt (VOC, Volatile Organic Compounds).

• Bytet till AKVANOR 81 RÖD innebär att utsläppen av VOC-halter förbättras med cirka 95%, jämfört med lösningsmedelsbaserad färg.

• Som enkomponentsfärg är AKVANOR 81 RÖD mycket enkel att använda. Färgen är snabbt torr efter målning för vidare hantering.

• Resultatet efter målning är en slät och matt yta för stålkonstruktioner. Färgens användarvänlighet förstärks av möjligheten att tvätta målningsutrustningen med vatten, samt färgens milda lukt.

• AKVANOR 81 RÖD går utmärkt att svetsa i utan slipning och är godkänd som tillhörande emissionsklass M1 för byggmaterial.

• Det skiljer inte något beträffande kvalitet eller livslängd på vattenburen färg jämfört med lösningsmedelsbaserad färg, vid användning som transportgrund.

• BE Group har genomfört flertalet vidhäftningstester.

Ladda ned BE Groups produktblad om vattenburen färg i PDF 

Ladda ned producentens säkerhetsdatablad  i PDF

Ladda ned producentens produktdatablad i PDF

vattenburen1.jpg