BE Group signerar avtal om koldioxidneutralt stål

2023-12-07

BE Group signerar avtal om koldioxidneutralt stål

BE Group har signerat ett nytt samarbetsavtal med den ledande ståltillverkaren AFV Beltrame. Avtalet gäller Beltrames nya produktserie av stång- och profilstål – koldioxidneutrala Chalibria.

– Som grossist har vi ett stort ansvar att bidra till den gröna omställningen i branschen. Vi har ett långvarigt partnerskap med Beltrame och har följt utvecklingen av Chalibria sedan starten. Den här typen av produkter är väldigt intressant både för oss och för våra kunder, konstaterar en mycket nöjd Olof Berghell, produktchef för långa produkter och rör på BE Group.

7 Chalibria.png

ETT STORT STEG

Kärt barn har många namn. Det gäller inte minst de många ambitiösa projekt som just nu pågår i syfte att minska stålbranschens påverkan på miljön och klimatet. BE Group arbetar aktivt inom området. När avtalet med AFV Beltrame nu är klart skärper man sitt bidrag till den gröna omställningen ännu mer.

Lanseringen av Chalibria är ett stort steg i rätt riktning, säger Olof Berghell.

Vad är det då som är så speciellt med Chalibria?

Olof Berghell förklarar:

Först och främst använder Beltrame 100 procent återvunnet skrot i ståltillverkningen. Produktionen sker i ljusbågsugnar som drivs av elektricitet, vilket innebär att man redan här ligger lågt i jämförelse med stålindustrin medelvärde när det gäller koldioxidutsläpp.

6 Chalibria.pngKLIMATKOMPENSERAR

Men, förklarar Olof Berghell vidare, det som gör Chalibria unikt är att man klimatkompenserar för de resterande CO2-utsläppen som uppstår i samband med tillverkningen genom att köpa kolkrediter i specifika miljöprojekt. Detta sker via en oberoende certifierande tredje part, RINA, enligt standarden ISO 14064-1 (växthusgaser) samt PAS 2060 (klimatneutralitet).

Allt stål som köps som Chalibria öronmärks med ett buntnummer och levereras med ett Chalibriacertifikat. Därmed garanteras inte bara att produktionen av Chalibria är hundra procent klimatneutralt utan också full spårbarhet.

STÖRST PÅ STÅNG

AFV Beltrame startade sin ståltillverkning 1896. Idag är man Europas största producent av stång med egna verk i fyra europeiska länder: Italien, Frankrike, Schweiz och Rumänien.

Det sortiment som BE Group marknadsför kommer från det familjeägda bolagets verk i italienska Vicenza och franska Trith Saint Legér.

Beltrame ligger långt fram i den gröna omställningen. Utöver en skrotbaserad tillverkning så har man istället för masugnar, som orsakar stora koldioxidutsläpp, använt sig av mer miljövänliga ljusbågsugnar, berättar Olof Berghell vidare.

Som grossist har BE Group ett ansvar att stötta sina kunder i den gröna omställningen. En viktig uppgift är att informera om och visa på de olika alternativ som finns.

LIGGER LÅGT

Utsläppen av koldioxid mäts i så kallade CO2-ekvivalenter per producerat ton stål (tCO2/ton). Enligt beräkningar från World Steel Association har utsläppen för den globala stålindustrin ett medelvärde på 2,10 tCO2/ton. Det inkluderar allt slags stål samt tillverkning i såväl masugn som ljusbågsugn.

Medelvärdet för stål som producerats i ljusbågsugn i Europa ligger på 0,69 tCO2/ton, medan genomsnittet för AFV Beltrames fyra stålverk ligger på 0,56 tCO2/ton.

Tittar vi på AFV Beltramses verk där vi köper vårt stål ifrån, så är utsläppen 19 procent lägre än det europeiska genomsnittet, berättar Olof Berghell.

BE Groups sortiment av Chalibria från AFV Beltrame

• Plattstång S235JR, S355J2
• Universalstång S355J2
• Fyrkantstång S235JR, S355J2
• Rundstång S235JR
• Vinkelstång liksidig S235JR, S355J2
• Vinkelstång oliksidig S235JR, S355J2
• T-stång S235JR
• U-stång S235JR, S355J2

nymaskin2.jpg
Olof Berghell, produktchef för långa produkter och rör på BE Group.

The CHALIBRIA® brands are registered trademarks held by AFV BELTRAME®  SPA.