Arbetsplatsolyckorna fortsätter att minska

2023-06-21

Arbetsplatsolyckorna fortsätter att minska

Ingen ska bli skadad på jobbet. Det var målet när BE Group i september 2019 antog en ny handlingsplan för att öka säkerheten på företagets anläggningar.

 
Drygt tre år senare har bolaget kommit en bra bit på väg, konstaterar Ulrika Leray, HSEQ-chef på BE Group. I Sverige har antalet olyckor som resulterat i frånvaro från jobbet minskat med 80 procent, medan motsvarande siffra för Finland är 67 procent.

–  Under första kvartalet 2023 hade vi inte något olycksfall med frånvaro, och under hela 2022 hade vi fyra olycksfall med frånvaro i BE Group Sverige. Det är fortfarande fyra för mycket, men jag tycker ändå att vi ska vara stolta över det arbete som vi lagt ner och att vi har nått hit.

En annan positiv sak är att de rapporterade riskobservationerna ökar, och att kvaliteten på det som rapporteras är riktigt bra.

Ulrika.jpg

ARBETET GÅR VIDARE

Arbetet med att nå nollvisionen går vidare, berättar Ulrika Leray. Företagets egna analyser visar att de flesta olycksfall och tillbud som sker beror på felaktigt beteende. För att förebygga skador har man därför fokuserat på att förändra inställningen och öka riskmedvetenheten hos alla medarbetare.

Att antalet bra riskobservationer ökar för varje år ser vi som ett tecken på att riskmedveten faktiskt ökat. 

Exempel på fokusområden och insatser som genomförts under 2022:

• Visualisering. Istället för att redovisa olycksstatistiken med hjälp av staplar och diagram används en kartbild över anläggningen där samtliga olycksfall, tillbud och riskobservationer – samt var de inträffat – markerats. Denna typ av visualisering har visat sig lättare att ta till sig.

• Beteenden. Personal träffas en gång i veckan (chefer och huvudskyddsombud) för att gå igenom alla händelser och diskutera om det beror på ett beteende, om det är företaget som brustit eller om det är kopplat till maskiner. I gruppen beslutas även om åtgärder som behöver genomföras. 

• Introduktion och utbildning. En hel del olyckor kan kopplas till användandet av truckar och traverser. Under året har bolaget därför sett till att genomföra utbildning för truckar och traverser. Dessutom har det genomförts repetitionsutbildningar där man bland annat diskuterat vad som kan hända och vad man behöver tänka på vid framförande av dessa utrustningar. Att kunna lita på att chaufförer av truckar och traverser har ett bra säkerhetstänk är avgörande.

• Ordning & reda. En tydlig och välstrukturerad verksamhet minskar risken för olyckor samtidigt som effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen ökar. Under hösten 2022 gjordes en nystart inom ramarna för 5S/Ordning & Reda, ett standardiserat verktyg för att utveckla arbetsplatsen.

• Investeringar och förbättringar. Flera investeringar har gjorts under året för att minska risken för olyckor. Ett åtgärdsprogram med drygt etthundra förbättringsprojekt har upprättats. Investeringarna är en viktig signal till medarbetarna att bolaget tar deras säkerhet och trivsel på fullaste allvar.

• Bonussystem. Medarbetarna får en bonus om det inte skett någon olycka med frånvaro under månaden. Förutom ökad motivation att undvika felaktiga beteenden har viljan att rapportera riskfaktorer innan en skada inträffar ökat.

INTE I MÅL ÄN

Under 2023 kommer BE Group bland annat att fortsätta fokusera på förändrade beteenden. Här finns en hel del att göra om vi ska nå vår nollvision, konstaterar Ulrika Leray.

Vi ser att våra olycksfall och tillbud handlar om klämskador och pallhantering, så nu kommer vi att fokusera på att förbättra dessa områden kopplat till beteenden.

Bolaget kommer även att fortsätta arbeta enligt gällande investeringsplan, samt utveckla arbetet inom ramarna för ovan beskrivna bonussystem i syfte att öka riskmedvetenheten hos de medarbetare som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med i första hand truckar och traverser.

Kristoffer (1).jpg

ÖKAD MEDVETENHET VIKTIGT FÖR ATT UNDVIKA SKADOR

Att vara medveten om vilka risker som finns och hur man beter sig är några av de viktigaste faktorerna om man vill undvika att någon blir skadad. Det säger maskinoperatören Kristoffer Klasson, en av de BE-anställda som genomgått företagets säkerhetsutbildningar för truck och travers i syfte att minska antalet skador och skapa en både tryggare och trevligare arbetsmiljö.

Kristoffer Klasson har varit anställd på BE Group sedan januari i år, men han har haft truckkort betydligt längre än så, berättar han.

Det är en hel del att tänka på. Det handlar om att köra försiktigt och ha ögonkontakt med andra som är i rörelse samtidigt, men det handlar också om hur man lyfter och att inte ta för mycket varje gång, säger han.

Säkerhetsutbildningen har skett internt vid tre olika tillfällen. Att genomföra utbildningarna ”inhouse” är ett sätt att höja kvaliteten och öka kontrollen, konstaterar BE Groups HSEQ-chef Ulrika Leray.

Till stor del handlar det om att ändra våra beteenden. Sedan går det inte att komma ifrån att en del arbetsmoment faktiskt innebär en viss risk. Det viktiga är att vara medveten om de risker som finns och att aldrig tumma på säkerheten – den ska komma först i alla lägen.