Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer

Sunda hus & byggvarubedömningen

BE Groups sortiment av bland annat konstruktionsstål samt armering är miljöbedömda i systemen "Sunda Hus" samt "Byggvarubedömningen". Man kan logga in på respektive sida för att hitta våra produkter.

Alternativt kan man här nedan ladda ner byggvarudeklarationerna samt utskrifter av Byggvarubedömningens sammanställning.

Varunamn: Armeringsstålprodukter
Varugrupp: BK04: 01501 , BK04: 01512 
Ladda ner: Byggvarudeklaration
Ladda ner: Byggvarubedömningen sammanställning

Varmvalsade olegerade konstruktionsstål 10025-2
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505
Ladda ner: Byggvarudeklaration
Ladda ner: Byggvarubedömningen sammanställning

Varmvalsade konstruktionsstål EN 10025-3, 10025-4,10025-5
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505
Ladda ner: Byggvarudeklaration
Ladda ner: Byggvarubedömningen sammanställning

Kallformade & varmformade konstruktionsrör/hålprofiler S355J2H
Varugrupp: BK04:01506
Ladda ner: Byggvarudeklaration
Ladda ner: Byggvarubedömningen sammanställning

Kallvalsad tunnplåt DC01 SS-EN 10130
Varugrupp: BK04:01505 Plåt
Ladda ner: Byggvarudeklaration
Ladda ner: Byggvarubedömningen sammanställning

Rostfria stål EN 1.4301
Varugrupp: BK04: 01509 Rostfritt, syrafast, -stål och -plåt
Ladda ner: Byggvarudeklaration
Ladda ner: Byggvarubedömningen sammanställning