Sortimentsförändring

2022-12-08

CEAX Slipad axel 20MnV6 1920x1920px.jpgSortimentsförändring - Slipad Axel 20MnV6

BE Group ändrar lagerlagd yttolerans för slipad axel i stålsort 20MnV6, från tolerans ISO h6 till ISO h8. 

Efterfrågan från våra kunder visar att h8 i de allra flesta fall är en tillräcklig tolerans för applikationerna, och att gå över till h8 innebär också att vi kan erbjuda ett mer konkurrenskraftigt pris.

Under en övergångsperiod kan både tolerans h6 och h8 förekomma i vårt dimensionsprogram på lager.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mattias Skoog, Produktchef specialstål
Tel: +46 (0) 11 - 415 36 24
E-post: mattias.skoog@begroup.se

Här kan ni se vårt sortiment inom slipad axel.

Här kan ni ladda ner vår handbok om specialstål