Samlat kapcenter ger många fördelar

2023-10-19

SAMLAT KAPCENTER GER MÅNGA FÖRDELAR

För två år sedan påbörjade BE Group arbetet med ett nytt modernt kapcenter i Norrköping. Syftet var att samla all kapning på ett och samma ställe. Nu är flytten klar och fyra nya kapar har köpts in.

Resultat? Höjd kapacitet, ökad effektivitet och driftsäkerhet samt en trevligare och säkrare arbetsmiljö. 

Samlat-kapcenter.jpg

Det har blivit ett stort lyft, konstaterar BE Groups produktionschef i Norrköping, Christian Andersson.

Så hur märker då kunderna av att BE Group investerat i ett nytt kapcenter?

Christian Andersson behöver inte fundera länge.

– Vi har stärkt vårt erbjudande avsevärt, med ökad flexibilitet, kortare ledtider, snävare toleranser och bättre precision i såväl produktionen som våra leveranser. Kunderna kan känna sig helt trygga med att de får exakt det material de beställt i rätt tid.

STARTADE FÖR TVÅ ÅR SEDAN

Arbetet med att bygga ett nytt effektivt och modernt kapcenter påbörjades för ungefär två år sedan, i samband med investeringen i en ny automatiserad produktionslina samt centraliseringen av lager och produktion till anläggningen i Norrköping.

Ett nytt högstaplingslager, ett så kallat Kastolager, införskaffades. Samtidigt började man förbereda för flytten av det högstaplingslager som stått i Malmö. Att kunna stapla material på höjden var en förutsättning för att kunna frigöra de ytor som krävdes för det nya kapcentret.

Kapningen utfördes tidigare på olika platser. Det fanns ett kapcenter för specialstål och ett för stång och profiler, berättar Christian Andersson.

Kapade skivor specialstål.jpg

BÄTTRE SÄKERHET

De gamla kaparna fick inledningsvis följa med till det nya samlade kapcentret, men har nu alltså ersatts med moderna maskiner från tyska Behringer Eisele. Fördelen med de nya maskinerna är dels att effektiviteten och driftsäkerheten ökat, dels att precisionen blivit bättre.

Att samla all kapning på ett och samma ställe har fler fördelar, konstaterar Christian Andersson vidare.

–  Nu kan vi använda alla maskiner till allt. Flödet har blivit bättre och dessutom har arbetsmiljön för våra operatörer förbättrats. Öppenheten gör att alla kan ha ögonkontakt med varandra. Det gör inte bara arbetet trevligare utan också säkrare.

Christian-A.jpgÖKAD KAPACITET

Idag arbetar totalt 15 personer i det nya kapcentret. Arbetet är uppdelat på två skift. Men, berättar Christian Andersson, möjligheten finns att gå upp till tre skift om det skulle behövas.

Kapaciteten har med andra ord ökat.

Tre av de fyra nyinköpta kaparna är bandkapar, medan den fjärde – den som införskaffades först – är en så kallad speedkap – eller klingkap – med kapacitet att kapa material med en tjocklek på mellan 30-150 millimeter. I Norrköping väntar man fortfarande på den fjärde kapen, en grovkap, som är beräknad att vara installerad och klar för start runt vecka fyrtioåtta.

Några nya investeringar är för närvarande inte inplanerade, säger Christian Andersson.

– I och med att vi har möjligheten att gå upp på tre skift är det inte motiverat. Som det ser ut nu har vi mer än tillräckligt med kapacitet.