BE Groups nya smarta webbshop

2021-09-30

projektgruppen.jpgEnklare med BE Groups nya smarta webbshop

Under sommaren lanserade BE Group en ny hemsida och webbshop där en rad nya förbättringar och funktioner har tillförts.
- Med den nya plattformen blir det inte bara enklare att handla online, det blir också lättare för kunderna att få detaljerad information om produkter, priser och leveranser, konstaterar BE Groups marknadschef Jens Karlsson.

BE Group var tidigt ute med en egen webbshop. Redan tidigt på 2000-tal lanserades den första versionen av det som sedan dess kallats för ''BE Online''. Drygt tio år senare, i samband med att företaget genomförde ett byte av affärssystem, var det dags för en ny uppdaterad webbshop. Namnet behölls och även om webbshoppen var stabil och funktionell, har teknikutvecklingen gått framåt och behovet av förnyelse har blivit allt tydligare under senaste åren.

Underlättar för kunderna

Ytterligare tio år senare har det alltså blivit dags för nästa uppdaterade version av BE Online. Den nya webbshoppen sjösätts samtidigt med lanseringen av BE Groups nya hemsida.
Arbetet med den nya plattformen inledes för ungefär ett år sen och hela projektet har drivits gemensamt inom koncernen och i nära samarbete med GE Groups finska enhet. Enligt Jens Karlsson innebär den nya webbshoppen en stor förändring som ska underlätta för företagets kunder.
- Det är ett både stort och viktigt steg vi tar nu. De senaste åren har vi sett hur tekniken utvecklats, hur kunderna beteenden förändrats och hur allt fler väljer inte bara att handla utan också ställa frågor och söka information om produkter, leveranstider och priser digitalt.

Komplett plattform 

Den nya digitala plattform som BE Group använder sig av heter Litium. Jens Karlsson beskriver den som en komplett plattform, som innehåller både ett så kallat Content Management System (basen för själva hemsidan) och del som kallas Product Information Management, där relaterad artikeldata - rörande allt från dimensioner och toleransnormer till CE-märkning - finns samlad.
- Det är ett arbete som aldrig blir färdigt. Man kan alltid förbättra informationen kring artiklarna, allt för att kunden ska få en så detaljerad och tydlig bild som möjligt, berättar Jens Karlsson.

I plattformen finns även en e-handelsdel där orderflödet med artikelval, varukorg och kassa processas. Det finns också möjlighet att skapa favoritlistor för material som används återkommande, samt att bygga varukorgar för repetitiva inköp eller för en beställning som byggs upp efterhand.

En annan av nyheterna med den nya plattformen är att kunderna kan få svar direkt på vad olika bearbetningsmoment som kapning, blästring och målning kostar.

För att få tillgång till den mer detaljerade informationen, rörande exempelvis lagerstatus, leveranstid för en specifik artikel, priser, beställning och orderstatus, krävs att kunden har en egen inloggning. För att få inloggning kontaktar kunden sin säljare på BE eller fyller i formuläret Anmälan till BE Online.

Tillgängliga för våra kunder

BE Group har som ambition att ligga långt fram när det gäller digitala lösningar och tillgänglighet. Lanseringen av den nya e-handelsplattformen innebär inte att företaget drar ner på den personliga servicen, berättar Jens Karlsson.
- Vi vet att behoven ser olika ut och att många kunder fortfarande uppskattar både att få besök och att kunna ringa och maila in till oss för att ställa frågor och lägga sina beställningar. Detta är något som även vi värdesätter mycket, och vi kommer även i framtiden - i samma utsträckning som tidigare - att finnas tillgängliga för våra kunder på det sätt de föredrar.

Responsen från de kunder som gått över till den nya webbshoppen har hittills varit positiv, konstaterar Jens Karlsson.
- Vi är optimistiska och samtidigt ödmjuka. Vi vet att vi ska fortsätta jobba med utveckling och det finns fortfarande många saker som vi kan förbättra och komplettera med i webbshoppen.

Förstärkt organisation

Som ett viktigt led i utvecklingen av de digitala kanalerna har BE Group även anställt en ny medarbetare, Lukas Baranauskis.

- Lukas är specialiserad på e-handel och digital marknadsföring och kommer att jobba specifikt med att utveckla och optimera de delarna av vår verksamhet, avslutar Jens Karlsson.