BE Group skriver avsiktsförklaring om fossilfritt stål med H2 Green Steel

2021-11-08

BE Group skriver avsiktsförklaring om fossilfritt stål med H2 Green Steel

BE Group AB (”BE Group”) och H2 Green Steel (”H2GS”) har tecknat en avsiktsförklaring (så kallat ”term sheet”) gällande samarbete och distribution av fossilfritt stål på den nordiska marknaden. Avtalet innebär att BE Group kommer ha kapacitet att leverera stålet till sina kunder med start 2025. Det nya samarbetet är också ett viktigt steg i BE Groups ambition att på sikt kunna erbjuda ett komplett sortiment av hållbart stål. Som oberoende ståldistributör för BE Group diskussioner med flera europeiska stålproducenter.

H2GS har ambitionen att starta stålproduktionen under 2024 och senast 2030 planerar de ha en årlig produktionskapacitet om 5 miljoner ton högkvalitativt stål. I produktionsprocessen av det fossilfria stålet minskas koldioxidutsläppen med upp till 95 procent och på sikt är H2GS ambition att utsläppen ska minskas ytterligare.

”Vi är glada att vi kommer att ha möjligheten att erbjuda fossilfritt stål från H2GS till våra kunder. En del i vårt hållbarhetsarbete är att hjälpa små- och medelstora bolag, som oftast inte köper stål i stora kvantiteter, att köpa hållbart stål till konkurrenskraftiga priser”, säger Peter Andersson, VD för BE Group.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

beh2.jpg

Om BE Group
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr och levererade 307 000 ton stål. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Om H2 Green Steel
H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 för att bygga en storskalig fossilfri stålproduktion i Norrbotten. H2 Green Steel kommer att producera 5 miljoner ton fossilfritt stål innan år 2030, och kommer därmed att bidra till klimatomställningen av den europeiska stålindustrin, en av industrierna med störst koldioxidutsläpp. H2 Green Steel kommer att etablera sin verksamhet i Boden-Luleå. Grundare och största ägare är Vargas, som också är medgrundare och en av de största ägarna i Northvolt. www.h2greensteel.com