BE Group förvärvar Hercules Armering av NCC

2022-03-25

BE Group förvärvar Hercules Armering av NCC

BE Group har förvärvat inkråmet av Hercules armeringsfabrik i Norrköping från Hercules Grundläggning AB, ett dotterbolag inom NCC. Hercules Armering erbjuder armering i form av rakstål, nät samt klippt och bockad armering till projekt över hela Sverige och omsättningen uppgick under 2021 till ca 140 MSEK.

”Förvärvet av Hercules Armering stärker BE Groups erbjudande inom armering i Sverige och innebär att produktions- och lagringskapacitet tillförs i nära anslutning till vår anläggning i Norrköping”, säger Peter Andersson, VD och koncernchef på BE Group.

I förvärvet ingår maskiner, lager, personal och hyreskontrakt för armeringsfabriken samt ett flerårigt samarbetsavtal på armering med NCC. Verksamheten är en mindre tillverkande enhet som idag sysselsätter ett 20-tal personer, egen personal och inhyrd.

”Hercules Armering är en bra verksamhet men skiljer sig från vår kärnverksamhet. Vår bedömning är att BE Group kan utveckla verksamheten bättre än vad vi själva skulle kunna göra, och då också växa med fler kunder”, säger Tomas Dädeby, divisionschef NCC Infrastructure.

Tillträdet sker senast den 1 maj och verksamheten kommer att ingå i BE Group Sverige AB. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på BE Groups underliggande resultat 2022.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0706-53 76 55,
E-post: peter.andersson@begroup.com
___________________________________________

Om BE Group. BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com. 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

NccBEArmering.jpg

Ladda ner detta pressmeddelandet som PDF