LEGERADE KONSTRUKTIONSSTÅL

Snabbmeny till BE:s produkter
Snabbmeny till BE:s produkter
Populärt
Stål & stålrör
Specialstål
Armering
Rostfritt stål
Aluminium

LEGERADE KONSTRUKTIONSSTÅL

Legerade seghärdningsstål har hög hållfasthet, god seghet och hög motståndskraft mot utmattning. Dessa stål levereras i seghärdat tillstånd och kan ta upp högre påkänningar än maskinstål och allmänna konstruktionsstål. Därmed kan man dimensionera detaljen slankare vilket ger lägre detaljvikt. Vanliga legerade seghärdningsstål är 42CrMoS4 och 34CrNiMoS6.

Legerade sätthärdningsstål har hög slitstyrka, högt utmattningsmotstånd och hög ythårdhet. Kolhalten är låg och stålet levereras mjukt med god bearbetbarhet. Efter bearbetning sätthärdas detaljen och slipas därefter till färdiga mått. Stålsorten används där man kräver en kombination av seghet, slitstyrka, motstånd mot slag- och stötpåkänning samt god utmattningshållfasthet. Ett vanligt legerat sätthärdningstål är 16NiCrS4.


STÅLSORT 25CrMoS4 (SS 2225)

Det legerade stålet 25CrMoS4 lagerläggs i seghärdat tillstånd. Stålsorten används bland annat som axelmaterial där krav ställs på högre hållfasthet och i applikationer med låg vikt. 25CrMoS4 är svetsbart i en begränsad omfattning. BE Group lagerlägger stålet i draget eller skalsvarvat utförande.


BE:S LAGERSTANDARD

Dragen rundstång diameter 16 - 20 mm (h10). Längd 3 meter
Skalsvarvad rundstång diameter 28,8 - 86,4 mm. Längd 6 meter

STÅLSORT 42CrMoS4 (SS 2244)

Stålsorten lagerläggs i seghärdat tillstånd och används som axelmaterial samt i klena och medelgrova maskindelar, t. ex. vevstakar, där påkänningarna är höga. Ej lämpligt för svetsning utan förvärmning. Stålsorten är lämplig för induktions- eller flamhärdning om ythårdhet eller ökad slitstyrka önskas. Ythårdhet HRc 52–60 erhålls.


BE:S LAGERSTANDARD

Dragen rundstång diameter 20 mm (h10). Längd 3 meter
Skalsvarvad rundstång diameter 22,8 - 91,4 mm. Längd 6 meter
Varmvalsad rundstång diameter 40 - 200 mm. Längd 6 meter


STÅLSORT 34CrNiMoS4 (SS 2541)

Stålsort 34CrNiMoS6 lagerlägges i seghärdat tillstånd. Används i medelgrova eller grova konstruktionsdetaljer t. ex. axlar och kugghjul som utsätts för höga påkänningar och där kravet på seghet är stort.Stålet är inte svetsbart utan förvärmning. Kan nitrerhärdas varvid en ythårdhet på ca HV 650 uppnås


BE:S LAGERSTANDARD

Dragen rundstång diameter 14 - 20 mm (h10). Längder om 3 meter
Skalsvarvad/grovsvarvad rundstång diameter 28,8 mm - 405,0 mm. Längder om 6 meter
Varmvalsad rundstång diameter 40 - 220 mm. Längder om 6 meter

STÅLSORT 16NiCrS4 (SS 2511)

Sätthärdningsstålet 16NiCrS4 lagerläggs i varmvalsat eller varmvalsat plus värmebehandlat tillstånd (-08) där hårdheten i materialet är max HB 217, detta för att ge bästa möjliga maskinbearbetbarhet. För att optimera stålets skärbarhet är svavelhalten styrd till 0,030 – 0,050 %. Stålet används bl. a. till kugghjul och slitrullar där hög slitstyrka och ythårdhet önskas. I stort sett bearbetas materialet till färdig detalj innan det sätthärdas, endast slipningsoperationen utföres efter värmebehandlingen. En viss formförändring kan erhållas i materialet i samband med värmebehandlingen. Efter sätthärdningen erhålls en ythårdhet på HRc 58– 63.


BE:S LAGERSTANDARD

Skalsvarvad rundstång diameter 22,8 - 204,0 mm. Längd 6 meter