Rundstång Hydax 15 Ovako 65 mm 6.0 m

Specifikation
Kg/m 26,1
Kg/st 156,6
Stålsort Hydax 15 Ovako
Materialnorm EN 10025
Toleransnorm EN 10060
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Valsad/obehandlad
Mantelyta (m2/m) 0,20420352
Svetsbarhet Svetsbart
Härdbarhet Ej lämplig för härdning
Skärbarhetsförbättrat Ja
Färgmärkning från verk Rosa
CE-märkning Nej
Byggvarubedömmningen Nej
Sunda Hus Nej
Intrastate Code 72149939
UNSPCS 31111514
Kortbitar
Produkt och dimension Längd Vikt/Enhet Lager/Prel. inkommande

Rundstång 65mm Hydax 15 Ovako (R) L=1000 mm

Rundstång 65mm Hydax 15 Ovako (R) L=1000 mm

Art. 1300181945R
Serial 0110816
26,10 kg/st
26,10 kg/st