VKR-hålprofil S355J2H 150x150x12.5 mm 12.0 m

Specifikation
Kg/m 52,7
Kg/st 632,4
Stålsort S355J2H
Materialnorm EN 10210-1
Toleransnorm EN 10210-2
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Varmformad
Mantelyta (m2/m) 0,576
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 73066199
UNSPCS 31111514