KKR S355J2H rektangulär

KKR är en kvadratisk eller rektangulär hålprofil som formats vid rumstemperatur. Detta ger materialet en kallstukad struktur i hörnen, som måste utformas med större radie för att undvika sprickbildning. Hörnradien medför i sin tur konsekvenser som man måste ta hänsyn till vid sammanfogning. KKR har ofta inbyggda restspänningar som kan leda till att materialet slår sig vid exempelvis blästring eller svetsning. Jämfört med VKR har KKR fördelen av en lägre produktionskostnad samt en jämnare ytfinish. Stålsorten i de KKR-produkter som vi erbjuder från lager är till största delen dubbelklassade och uppfyller kraven för både S355J2H och S420MH. Varvid den minsta sträckgränsen är 420 N/mm2.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

KKR-hålprofil S355J2H 100x80x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 100x80x5 mm 12.0 m

Art. 1200212761
153,60 kg/st
153,60 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 120x60x3 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 120x60x3 mm 12.0 m

Art. 1200213083
96,12 kg/st
96,12 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 120x60x4 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 120x60x4 mm 12.0 m

Art. 1200213140
126,00 kg/st
126,00 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 120x60x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 120x60x5 mm 12.0 m

Art. 1200213180
153,60 kg/st
153,60 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 120x60x6 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 120x60x6 mm 12.0 m

Art. 1200213240
181,20 kg/st
181,20 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 120x80x4 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 120x80x4 mm 12.0 m

Art. 1200213300
140,40 kg/st
140,40 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 120x80x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 120x80x5 mm 12.0 m

Art. 1200213341
172,80 kg/st
172,80 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 120x80x6 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 120x80x6 mm 12.0 m

Art. 1200213440
204,00 kg/st
204,00 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 140x80x4 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 140x80x4 mm 12.0 m

Art. 1200213696
156,00 kg/st
156,00 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 140x80x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 140x80x5 mm 12.0 m

Art. 1200213698
192,00 kg/st
192,00 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 140x80x6 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 140x80x6 mm 12.0 m

Art. 1200213700
226,80 kg/st
226,80 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 150x100x4 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 150x100x4 mm 12.0 m

Art. 1200213760
178,80 kg/st
178,80 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 150x100x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 150x100x5 mm 12.0 m

Art. 1200213845
219,60 kg/st
219,60 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 150x100x6 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 150x100x6 mm 12.0 m

Art. 1200213901
260,40 kg/st
260,40 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 150x100x8 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 150x100x8 mm 12.0 m

Art. 1200213961
332,40 kg/st
332,40 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 160x80x5 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 160x80x5 mm 12.0 m

Art. 1200214041
210,00 kg/st
210,00 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 160x80x6 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 160x80x6 mm 12.0 m

Art. 1200214100
248,40 kg/st
248,40 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 160x80x8 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 160x80x8 mm 12.0 m

Art. 1200214160
316,80 kg/st
316,80 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 180x100x10 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 180x100x10 mm 12.0 m

Art. 1200214320
457,20 kg/st
457,20 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H 180x100x6 mm 12.0 m

KKR-hålprofil S355J2H 180x100x6 mm 12.0 m

Art. 1200214221
294,00 kg/st
294,00 kg/st

KKR-hålprofil S355J2H rektangulär från BE Group

KKR är en kvadratisk eller rektangulär hålprofil som formats vid rumstemperatur. Detta ger materialet en kallstukad struktur i hörnen, som måste utformas med större radie för att undvika sprickbildning. Hörnradien medför i sin tur konsekvenser som man måste ta hänsyn till vid sammanfogning. KKR har ofta inbyggda restspänningar som kan leda till att materialet slår sig vid exempelvis blästring eller svetsning. Jämfört med VKR har KKR fördelen av en lägre produktionskostnad samt en jämnare ytfinish. Stålsorten i de KKR-produkter som vi erbjuder från lager är till största delen dubbelklassade och uppfyller kraven för både S355J2H och S420MH. Varvid den minsta sträckgränsen är 420 N/mm2.
Kemisk analys Se tabell

Kemisk sammansättning vid chargeanalys för långa och platta stålprodukter av stålsorter med krav på slagseghet. EN 10025-2.

Observera att nedanstående tabell är ett utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod   FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn %  max. P %  max. (d) S % max. (d, e) N %  max. (f) Cu %  max.  Övriga % max. (g)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 - - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(h) - 1.50 0.025 - - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.012 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.012 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -
S355K2 FF 0.20 0.20(i) 0.22 0.55 1.60 0.025 - - 0.55 -

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 mm skall C-halt överenskommas (option 26).
d) För långa produkter kan P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S-halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns. I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget.
h) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 % max.
i) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max.

Mekaniska egenskaper - Sträckgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum sträckgräns ReH (a) MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 255 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Mekaniska egenskaper - Brottgräns Se tabell

Mekaniska egenskaper vid rumstemperatur för långa och platta produkter av stålsorter med specificerad slagseghet. EN 10025-2. 

Observera att nedanstående tabeller är utdrag ur EN 10025-2 och att kompletterande information finns i den kompletta normen. Informationen nedan är att betrakta som vägledning.

Minimum brottgräns MPa (b). Nominell tjocklek, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Översättningstabell för allmänna konstruktionsstål Se tabell

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K132 - -

 

Beteckningar för konstruktionsstål Se bild

Vägledning gällande vanliga beteckningar för konstruktionsstål