KKR-hålprofil S355J2H 250x250x10 mm 12.0 m

Specifikation
Kg/m 72,7
Kg/st 872,4
Stålsort S355J2H
Materialnorm EN 10219-1
Toleransnorm EN 10219-2
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Kallformad
Mantelyta (m2/m) 0,97
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 73066199
UNSPCS 31111714