KCKR-hålprofil S355J2H 168.3x8 mm 12.0 m

Specifikation
Kg/m 31,6
Kg/st 379,2
Stålsort S355J2H
Materialnorm EN 10219-1
Toleransnorm EN 10219-2
Certifikat EN 10204 3.1
Leveranstillstånd Kallformad
Längd 12000
Mantelyta (m2/m) 0,53
CE-märkning Ja
Byggvarubedömmningen Ja
Sunda Hus Ja
Intrastate Code 73063080
UNSPCS 40142100