Kantbyglar

Vi på BE Group har valt ut de mest förekommande kantbyglarna i förhållande till kantelement som finns på marknaden och valt att lagerhålla dessa. Notera att dessa ligger i pall om 200 st/pall.
Läs mer
Produkt och dimension Vikt per enhet Lager/Prel. inkommande

Kantbygel K500C-T 120 (200st/pall)

Kantbygel K500C-T 120 (200st/pall)

Art. 1401101012
1,00 kg/st
1,00 kg/st

Kantbygel K500C-T 150 (200st/pall)

Kantbygel K500C-T 150 (200st/pall)

Art. 1401101015
1,00 kg/st
1,00 kg/st

Kantbygel K500C-T 200 (200st/pall)

Kantbygel K500C-T 200 (200st/pall)

Art. 1401101022
0,56 kg/st
0,56 kg/st

Kantbygel K500C-T 300 (200st/pall)

Kantbygel K500C-T 300 (200st/pall)

Art. 1401101030
1,00 kg/st
1,00 kg/st

Kantbyglar

Vi på BE Group har valt ut de mest förekommande kantbyglarna i förhållande till kantelement som finns på marknaden och valt att lagerhålla dessa. Notera att dessa ligger i pall om 200 st/pall.