ILF-ARMERING

Snabbmeny till BE:s produkter
Snabbmeny till BE:s produkter
Populärt
Stål & stålrör
Specialstål
Armering
Rostfritt stål
Aluminium

INLÄGGNINGSFÄRDIG ARMERING (ILF)

ILF är den vedertagna förkortningen för inläggningsfärdigt armeringsstål, d.v.s. klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen.

Den inläggningsfärdiga armeringen levereras ILF-buntad, sorterad och märkt efter kundens önskemål. Det innebär rätt mängd vid rätt tidpunkt. ILF-armeringen tillverkas enligt gällande armeringsbestämmelser.

Debitering sker efter nominell vikt, d.v.s. kunden betalar inte för eventuell övervalsning och spill.

Armeringsspecifikationer

För överföring av konstruktörens armeringsritning till ILF-armering krävs en armerings-specifikation. Denna upprättas med modern datateknik, och visar all teknisk information beträffande armeringens utseende i den färdiga konstruktionen. Specifikationerna kopplas till ritning och leverans via littrering.
Armeringsförteckningarna upprättas enligt Svensk Armering. Armeringsförteckningarna bör även upprättas i överenskommelse med leveransuppdelning och gjutetapper.

Märkning och sortering

Märkbrickor används alltid för märkning av ILF.
Märkbrickan anger: kvalitet, dimension, littera; typ och nr, klipplängd, antal, vikt,  ordernummer, objektsnamn, spec nr, leveransdatum.
Märkbrickan innehåller nio färgfält som används som identifikation för resp. byggnadsdelar eller gjutetapper, allt uppdelat littera för littera.

Klippning och bockning

All bearbetning sker i varma industrilokaler och med modern datorstyrd utrustning, det innebär att riktning, klippning och bockning ofta utförs i ett och samma moment.
D.v.s. med ILF slipper man klippning och bockning ute på byggarbetsplatsen, vilket ger stora ekonomiska, ergonomiska och kvalitetsmässiga vinster.
Modern ILF-armering tillverkas till stor del av armering på rulle (coil). Denna är tekniskt möjlig i dimensionsområdet 6-16 mm.

Det finns många fördelar med ILF armering. 

Läs mer i foldern genom att klicka här