Armering Slätt SS260S 8 mm 6.0 m

Specifikation
Kg/m 0,4
Kg/st 2,37
Stålsort SS260S
Certifikat Inget certifikat
Längd 6000
Mantelyta (m2/m) 0,02513274
Svetsbarhet Svetsbart
CE-märkning Nej
Byggvarubedömmningen Nej
Sunda Hus Nej
Intrastate Code 72142000
UNSPCS 31111514