News date menu

Category list

Published:

ANNUAL GENERAL MEETING 2020

Read more and register for BE Group´s Annual General Meeting 2020.

Published:

Årsstämma 2020

Läs mer och anmäl dig till BE Groups årsstämma 2020.

Published:

Prisinformation 2020-03-23

Den dramatiska utvecklingen och osäkerheten som följer i spåren av Covid-19 har under den senaste tiden tydligt försvagat den svenska kronan gentemot euron. Detta ger effekter på importpriserna för ett antal produktområden och i tabellen nedan visas de genomsnittliga...

Published:

Ta del av BE Groups nya video

Filmen visar på BE:s roll i värdekedjan och vikten av stål i vårt samhälle. Filmen är på engelska och representerar hela koncernen.

Published:

100 procent fossilfritt i väst

Sedan den första februari i år körs alla BE Groups leveranser till region väst på 100-procent fossilfritt bränsle.

Published:

BE Group seuraa tarkasti koronavirustilanteen kehittymistä

Koronaviruksen, Covid-19, maailmanlaajuisen nopean leviämisen ja kehittymisen vuoksi haluamme ilmoittaa Teille ja muille yhteistyökumppaneillemme toimenpiteistämme ​​​toimitusten turvaamiseksi.

Published:

Till våra kunder angående Coronaviruset, Covid-19

Med anledning av Coronavirusets spridning och med den utveckling vi ser i vår omvärld vill vi informera er som kund och andra affärskontakter om våra aktiviteter för att säkra leveranserna.

Published:

Förnyat C5-certifikat för Magnelis®

ArcelorMittals metallbelagda stål Magnelis® har förnyat C5-certifikat - högsta korrosivitetsklass.

Published:

BE Group inleder process för att centralisera lagerhållning och produktion

​​​​​​​BE Group inleder en process för att centralisera lagerhållning och produktion i Sverige till anläggningen i Norrköping. I samband med detta är avsikten att stänga lagret i Malmö.

Published:

Montage av nya produktionslinjen i full gång

Den nya anläggningen upptar en sammanlagd yta på drygt 4000 kvadratmeter. Utöver transportbanor och överlämningsbord, där allt material hämtas och lämnas automatiskt, består den av tre integrerade produktionsceller.