NYHETER

Till våra kunder angående Coronaviruset, Covid-19

Med anledning av Coronavirusets spridning och med den utveckling vi ser i vår omvärld vill vi informera er som kund och andra affärskontakter om våra aktiviteter för att säkra leveranserna.

Med anledning av Coronavirusets spridning och med den utveckling vi ser i vår omvärld vill vi informera er som kund och andra affärskontakter om våra aktiviteter för att säkra leveranserna.

Vi inlevererar, producerar och utlevererar idag med full kapacitet och vi har ingen konstaterad smitta i vår verksamhet. Vi har idag en god lagernivå för de nästkommande 1-2 månaderna och är i tät kontakt med våra leverantörer för att säkra lagerhållet sortiment framåt.

BE Group följer utvecklingen noga och har vidtagit åtgärder och är beredda att vidta fler om det behövs.

För att minimera en eventuell smittspridning bland våra medarbetare har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Stanna hemma om du har symtom eller har testats positivt på Covid-19. Prata med din chef om du inte känner dig sjuk men har en familjemedlem som har testats positivt eller symtom på Covid-19 för att lägga en plan.
  • Var noga med att tvätta händerna och hålla miljön omkring dig ren.
  • Alla fysiska möten som inte är affärskritiska ska undvikas. Använd istället Skype som det första alternativet.
  • Ta alltid med dig din mobiltelefon och bärbardator hem.
  • Dela upp medarbetare inom sälj och inköp i arbetslag. Där ett lag arbetar på kontoret och ett lag arbetar hemifrån.
  • Res inte såvida det inte är affärskritiskt, detta inkluderar våra egna anläggningar, kunder och leverantörer.
  • Vi tillåter inga kundbesök på lager- och produktionsanläggningar eller på våra kontor.
  • Inga personalrörelser mellan olika enheter/lokaler i våra produktionsanläggningar i Malmö och Norrköping. Extra rengöring av arbetsverktyg vid avslutade arbetsskift.

Vi kommer göra allt vi kan för att hålla en hög servicegrad till våra kunder. BE Groups säljare kommer istället för fysiska möten hålla kontakt med er via telefon, e-post, sms och Skype. Vi uppskattar om ni kan hålla oss uppdaterade om hur era behov påverkas framöver av denna speciella situation.

Jag hoppas att denna information är användbar och jag tackar för ert förtroende. Vi har många engagerade medarbetare som kommer göra allt för att minimera negativa effekter av rådande situation.

Med vänliga hälsningar

Magnus Olofsson
VD, BE Group Sverige AB

News date menu

Category list

Inga kategorier tillgängliga.