NYHETER

BE Group inleder process för att centralisera lagerhållning och produktion

​​​​​​​BE Group inleder en process för att centralisera lagerhållning och produktion i Sverige till anläggningen i Norrköping. I samband med detta är avsikten att stänga lagret i Malmö.

Bakgrunden till förändringen är att en centralisering av lager- och produktionsverksamheten i Sverige ska leda till att BE Groups kunderbjudande stärks, bland annat genom mer kompletta leveranser, optimerad produktionsplanering, materialutnyttjande samt att logistiken effektiviseras med samlade in- och utleveranser till och från ett lager. Förändringen innebär även kostnadsbesparingar som är nödvändiga för att säkerställa företagets lönsamhet och konkurrenskraft på lång sikt.

- Centraliseringen är strategiskt avgörande för att stärka vårt kunderbjudande och säkra konkurrenskraft och lönsamhet framåt. Samtidigt är det ett tråkigt besked som vi tvingas ge våra medarbetare på lagret i Malmö. Vi inleder snarast möjligt MBL-förhandlingar och ska göra allt vi kan för att processen hanteras så bra som möjligt för alla inblandade, säger Peter Andersson, VD och koncernchef för BE Group AB.

Under våren 2020 sker även uppstarten av BE Groups nya automatiserade produktionslinje för bearbetning av balk, stång och rör.

 Den nya automatiserade produktionslinan kommer snart driftsättas och är en av företagets största investeringar genom tiderna. Med hela sortimentet av balk, stång och rör lagerlagt i anslutning kan processer, logistik och materialutnyttjande optimeras vilket kommer stärka kunderbjudandet och skapa ökat värde för våra kunder, säger Peter Andersson.

Företagets försäljningsorganisation och huvudkontor i Malmö påverkas inte av förändringen.

Målet är att processen med centralisering av lagret till Norrköping, och stängning av lagret i Malmö, ska vara slutförd i augusti 2020.

News date menu

Category list

Inga kategorier tillgängliga.