AKTUELLA PRISÄNDRINGAR

Prisinformation 2019-12-05

De delar av sortimentet som påverkas av prisförändringar i december är armering, specialstål och rostfritt. För armering går priserna svagt upp som en följd av den senaste tidens stigande skrotpriser. För specialstål påverkas priserna generellt av förändringar gällande skrot- och legeringstillägg. För varmvalsad stång i stålsort 42CrMoS4 görs även en större sänkning av producentpriserna (-8%) för att stärka marknadspositionen. Beträffande rostfri plåt går baspriserna ner på grund av ett sämre konjunkturläge och internationell priskonkurrens, bland annat från Asien.

Nedanstående genomsnittliga förändringar av våra listpriser gäller från och med 2019-12-05. 

Kontakta våra säljare för mer information om de aktuella prisändringarna.

Observera att avvikande justeringar kan förekomma på enskilda artiklar och undergrupper samt att de procentuella förändringarna nedan avser ett genomsnitt för produktgrupperna.Tabeller - Genomsnittliga förändringar av listpriser

Stål & rör

Produkt Listprisförändring 2019-12-05
Balk Oförändrat
Stångstål Oförändrat
Hålprofiler VKR Oförändrat
Hålprofiler KKR/KCKR Oförändrat
Svetsade stålrör/galvade stålrör Oförändrat
Svetsade handelstuber Oförändrat
Svetsade precisionsstålrör Oförändrat
Grovplåt Oförändrat
Bandplåt Oförändrat
Slitplåt Oförändrat
Extra höghållfast plåt Oförändrat
Kallvalsad plåt Oförändrat
Varmförzinkad plåt Oförändrat
Magnelis plåt Oförändrat
Elektrolytförzinkad plåt Oförändrat
Aluzinkbelagd plåt Oförändrat
Perforerad plåt Oförändrat

Specialstål

Produkt Listprisförändring 2019-12-05
Legerade specialstål  
25CrMoS4 (SS2225) - 1 %
42CrMoS4 (SS2244) - 2 %
42CrMoS4 varmvalsat - 8 %
34CrNiMoS6 (SS2541) - 1 %
16NiCrS4 (SS2511) Oförändrat
   
Allm. konstruktions- och maskinstål  
S355J2 - 3 %
S355J2/520M Ovako + 2 %
S355J2 Hydax 15 Ovako - 2 %
C45E (SS1672) - 1 %
   
Centerlesslipad axel  
C45E (SS1672) Oförändrat
20MnV6 (SS2142) Oförändrat
 
Kalldragen stång/Automatstål/Kilstål  
S355J2 (SS2172/SS2142) Oförändrat
11SMnPb30+C (SS1914) Oförändat
11SMn30+C (SS1912) Oförändrat
Kalldragen plattstång Oförändrat
Kilstål Oförändrat
   
Ämnesrör E 470 + 1 %

Rostfritt stål

Produkt Listprisförändring 2019-12-05
Plåt bandvalsad EN 1.4301 - 5 %
Plåt bandvalsad EN 1.4404 - 4 %
Plåt slipad DP20/DP40, plastad EN 1.4301 - 2 %
Plåt mönstervalsad AN5 EN 1.4301 Oförändrat
Plåt värmeständig EN 1.4835 Oförändrat
Plåt duplex EN 1.4462 Oförändrat
Plåt LDX 2101 - 2 %
Kvartoplåt, rostfri - 5 %
Kvartoplåt, syrafast - 4 %
Tårplåt, varmvalsad Oförändrat
   
Vinkelstång Oförändrat
Rundstång Oförändrat
Plattstål, valsad Oförändrat
Plattstål, klippt + 5 %
Fyrkantstål Oförändrat
Sexkantstål Oförändrat
   
Sömlösa rör Oförändrat
Svetsade dekorationsrör Oförändrat
Svetsade processrör Oförändrat
Fyrkantrör - 5 %
Ämnesrör Oförändrat
Svetsrördelar Oförändrat
Gängrördelar Oförändrat
Flänsar Oförändrat

Armering

Produkt Listprisförändring 2019-12-05
Rakstål + 1,5 %
Armeringsnät + 1 %
Rostfri armering Oförändrat

Aluminium

Vår prislista för aluminiumsortimentet uppdateras som regel månadsvis och uppdaterade priser finns här på vår hemsida. De månadsvisa prisjusteringarna gällande aluminium hänför sig till största del till utvecklingen av råvarubörsen LME, London Metal Exchange, där priset på aluminiummetallen sätts.

Önskar ni mer information om våra aluminiumpriser och hur de utvecklar sig går det alltid bra att kontakta din ansvariga BE-säljare, alternativt vår produktledning för aluminium enligt nedan.

Max Fjaestad
Produktchef aluminium
BE Group Sverige AB
max.fjaestad@remove-this.begroup.remove-this.se
Tel. 011-415 35 33