CERTIFIKAT

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete?

Kontakta:
Emilie Karlsson
Kvalitets- och miljöansvarig
+46 (0)11 -415 36 21

emilie.karlsson@remove-this.begroup.remove-this.se

LADDA NER BE GROUPS CERTIFIKAT OCH BYGGVARUDEKLARATIONER


CERTIFIKAT

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

EN 1090

SBS Certifikat för armeringsverkstad


BYGGVARUDEKLARATIONER

Varunamn: Armeringsstålprodukter
Varugrupp: BK04: 01501 , BK04: 01512 

Varmvalsade konstruktionsstål 10025-2
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505

Varmvalsade konstruktionsstål EN 10025-3, 10025-4,10025-5
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505

Kallformade & varmformade konstruktionsrör S355J2H
Varugrupp: BK04:01506