Vad kan du jobba med på BE Group?

Olika arbetsområden

På BE Group arbetar flera typer av yrkeskategorier med växlande arbetsuppgifter. Hos oss kan du jobba med allt ifrån att köpa in och sälja stålet till att vara med och bearbeta och distribuera våra produkter som sedan levereras till våra kunder. Bakom varje leverans finns våra medarbetare som tar ansvar för varje del i processen, från order till leverans. Alla medarbetare i kedjan är viktiga och bidrar till att vi på bästa sätt kan leverera det våra kunder efterfrågar.

Vill du veta mer om vilka olika områden vi arbetar inom kan du läsa mer om det här:

Försäljning

Vår försäljningsorganisation är utspridd på samtliga våra verksamhetsorter med tanken om att finnas nära våra kunder.  Hos oss arbetar både kundansvariga utesäljare, innesäljare, tekniska säljare som stöttar i produktionsserviceorder och säljsupport som är ett internt stöd till våra säljare. Försäljningsorganisationen kännetecknas av ett högt engagemang och kundservice. Dess främsta uppgift är att utveckla långsiktiga och lönsamma kundrelationer och affärer.

Produkt & Inköp

Produkt- och inköpsavdelningens främsta uppgift är att säkerställa materialförsörjningen på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat och hållbart sätt till våra lager. Avdelningen består av produktchefer för våra olika produktområden och ett operativt inköpsteam. Våra produktchefer ansvarar bland annat för leverantörsstrategier och avtal samt ska bidra till att BE Group uppfattas som en professionell, långsiktig och prioriterad kund av våra leverantörer. Vårt operativa inköpsteam ser till att vi genom planerat och målstyrt inköp har rätt material på lager, i rätt tid och i rätt mängd.

Logistik

Logistik ansvarar för att leverera material ut till våra kunder med hög leveransprecision och optimerade transporter. Det innefattar både att ta emot och lagerföra vårt inköpta material, plocka kundorder samt bearbeta materialet genom exempelvis blästring, målning och kapning. Våra lagerlokaler finns i Norrköping och Malmö. Transportavdelningen sköter transportplanering samt bokning av våra dagliga leveranser ut till våra kunder.

Produktion

Produktionens uppgift är att med hög kvalitet och kostnadseffektivitet skära och bearbeta plåt enligt våra kunders önskemål, vilket görs genom CNC-bearbetning, gasskärning och plasmaskärning innan det sedan efterbehandlas och slipas. Inom produktion kan du också jobba med exempelvis produktionsplanering eller som processledare där du ansvarar för en process i kedjan.

Stödfunktioner

Ekonomiavdelningen tar tillvara företagets ekonomiska intressen med ansvar för bland annat fakturahantering, redovisning, controlling, kreditbedömning och löneadministration.

IT ansvarar för att vårt affärssystem Dynamics AX är uppsatt i enlighet med företagets behov. Avdelningen stöttar och utvecklar användandet av systemet i verksamheten samt driver förbättring och utveckling av systemet.

HR är en strategisk och operativ affärspartner till organisationens chefer i frågor rörande t.ex. rekrytering, kompetensutveckling, rehabilitering, arbetsrättsliga ärenden och organisationsutveckling.