Säkerhet

Vårt fokus på säkerhet och arbetsmiljö

– Målsättningen är att ingen ska skada sig på jobbet. Vi tror att alla olyckor kan förebyggas, berättar Ulrika Leray, ny arbetsmiljö- och miljöspecialist och den som ska leda arbetet mot företagets nollvision.

Det har gått två månader sedan Ulrika Leray kom till BE Group. Hon började på en nyinrättad tjänst där stort fokus ligger på att förebygga arbetsplatsolyckor. Målet är att ingen på BE Groups anläggningar ska skada sig. En ambitiös målsättning. Och som på alla företag finns det utmaningar,eller rättare sagt möjligheter, konstaterar hon.

NYINRÄTTAD TJÄNST
BE har valt att satsa mycket på miljö- och arbetsmiljöfrågor de senaste åren. Tidigare fanns en kombinerad tjänst med fokus på miljö, arbetsmiljö och kvalitetsarbete. Nu har tjänsten delats upp på två, varav Ulrika Lerays är den ena.

För att stärka detta arbete ytterligare lanserade man tidigare i år en omfattande satsning, en strategi för att öka medvetenheten specifikt kring säkerhetsfrågor hos alla anställda. Namnet Safety First berättar precis vad satsningen handlar om. Säkerheten ska komma först. I alla lägen. 

– Det handlar om att sätta en ny struktur för hur vi jobbar och hur vi tänker. Över hela företaget, uppifrån och ner. Och när det uppstår målkonflikter, då ska vi välja säkerheten först. Vissa moment måste få lov att ta lite längre tid, konstaterar Ulrika Leray.

Under hösten har alla anställda i produktionen gått en halvdagsutbildning där syftet med Safety First presenterats. Mottagandet har varit enbart positivt, berättar Ulrika Leray.

– Det har framkommit en hel del tankar, och vi har även kunnat identifiera en del brister som vi håller på att åtgärda. Parallellt med utbildningen av de anställda i produktionen har alla tjänstemän gått en 1-dagsutbildning, och företagets chefer och skyddsombud har fått en 2-dagarsutbildning.

UlrikaLeray_3_767px.jpgSOM ATT KOMMA HEM
Ulrika Leray växte upp i Nyköping. Efter tekniskt gymnasium gick hon vidare och läste till bergsingenjör på KTH i Stockholm. I nästan 12 år arbetade hon i flera olika roller på SSAB. Hon gick från att vara tekniskt orienterad, till att fokusera mer och mer på struktur, ledning, miljö och arbetsmiljöfrågor.

– Det var nog både av intresse och av karriärsskäl som det blev så. Sedan har jag det till viss del i blodet, eftersom min pappa har jobbat med arbetsmiljöfrågor, säger hon med ett skratt. Ulrika Leray har även arbetat ett antal år som konsult. Ett spännande och utvecklande arbete där hon fick inblick i många branscher och företag, men också krävande eftersom det sällan blev någon tid över att vara ledig. Steget tillbaka till stålbranschen är lite som att komma hem. Utbildningen till bergsingenjör och inte minst erfarenheten från åren i stålbranschen ser hon som en stor tillgång i det nya jobbet.

– Det innebär ju att jag kan många av processerna, allt från stålet och hur det tillverkas till de maskiner som vi arbetar med. Det ger förståelse och är en bra grund, sedan finns det självklart mycket nytt som jag också måste lära mig. 

 

 

Ulrika Leray - Arbetsmiljö- och
miljöspecialist på BE Group.


GILLAR OMVÄXLINGEN
Som konsult fick Ulrika Leray dela sin tid mellan många olika företag. Uppdragsgivarna fanns inom bland annat pappers-, telecom- och byggbranschen.Nu ser hon fram emot att få lägga allt fokus på ett enda företag. Hon kommer närmare stålet, produkterna och produktionen, och uppskattar möjligheten att kunna växla mellan kontorsarbete och att få dra på sig skyddsskorna, väst och hjälm, och gå ut i tillverkningen för att hjälpa till praktiskt.

UlrikaLeray_2_767px.jpg

I den nya tjänsten ingår även att Ulrika Leray ska stötta miljöarbetet vid enheterna i Malmö och Norrköping.

– BE har kommit långt i sitt interna miljöarbete, inte minst när det gäller att minska koldioxidutsläppen från våra anläggningar och transporter, konstaterar hon. Detta är ett arbete som rullar på och för min del handlar det mycket om att se till att alla tillstånd finns på plats och att vi fokuserar på rätt frågor.

UTMANINGAR I BRANSCHEN
Stålbranschen som helhet har stora utmaningar när det kommer till miljö- och klimatfrågor, men dessa ligger till allra största delen hos producenterna, konstaterar Ulrika Leray. Som bergsingenjör följer hon denna utveckling –och hon är hoppfull, säger hon.

– De stora utmaningarna ligger på metallurgisidan, det vill säga själva produktionen av stålet, som är enormt energikrävande och släpper ut stora mängder koldioxid. Jag vet att stålbranschen i samarbete med andra företag satsar mycket på att få ner utsläppen.

När det gäller BE Groups transporter är målet att företaget ska bli fossilfritt. Förhandlingar pågår med de kontrakterade åkerierna. I Östergötland kör företaget Alltransport på den mer miljövänliga HVO-dieseln och genom ett nytt avtal med Bring kommer de första helt fossilfria transporterna att börja rulla i Västsverige inom en snar framtid.

– Det innebär en liten högre kostnad för vår del, konstaterar Ulrika Leray. Men på sikt är jag övertygad om att det kommer att gynna både oss och miljön.

UlrikaLeray_767px.jpg

Ovanstående artikel är ursprungligen publicerad i BE Groups tidning Nya Dimensioner, utgåva december 2019.