100 Procent fossilfritt i väst

100 Procent fossilfritt i väst

Sedan den första februari i år körs alla BE Groups leveranser till region väst på 100-procent fossilfritt bränsle.

Satsningen är ett samarbete med transportören Bring – och ett viktigt steg mot BE:s mål att bli helt fossilfria på transportsidan.

– Det här är väldigt positivt på flera sätt, säger BE Groups transportchef Robert Uller.

BE Group har samarbetat med Bring i region väst sedan 2013. Uppgörelsen om att övergå till fossilfria transporter blev klar för ett år sedan. Sedan dess har förberedelserna pågått. Totalt har Bring investerat i sex fossilfria fordon – fyra av dessa drivs med biogas och två med RME – eller så kallad biodiesel (se faktanotering nederst i artikeln).

– Det här är något som vi gör tillsammans med transportören. Vi förhandlar fram ett fossilfritt avtal men bestämmer inte exakt vilka fordon eller drivmedel de ska använda, säger Robert Uller.

Ett stegvis arbete

Satsningen på fossilfria leveranser är en av flera viktiga delar i BE Groups omfattande arbete för att minska bolagets totala klimatpåverkan.

Stora steg har de senaste åren tagits bland annat i syfte att minska såväl energiförbrukningen som CO2-utsläppen vid företagets produktionsanläggningar i Malmö och Norrköping – något som bland annat lett till att koldioxidutsläppen per sålt ton stål minskat med närmare 80 procent. Det långsiktiga målet är att BE Group ska bli helt fossilfria på transportsidan. Det är en omställning som kommer att ske successivt, i takt med att de nu gällande transportavtalen löper ut och nya ska skrivas, berättar Robert Uller.

– Det blir lite dyrare för transportören att köpa in och att tanka fossilfria fordon, något som även BE Group tar ansvar för genom att kontinuerligt se över struktur och arbetssätt. Helt enkelt jobba smartare. På sikt är båda parter övertygade om att det här är en satsning som lönar sig.

Viktigt all alla bidrar

Uppmärksamheten kring frågor som rör miljön och klimatet har ökat mycket de senaste åren, och enligt Robert Uller är det allt fler av BE:s kunder som ställer frågor kring just drivmedel och transporter.

– Det är självklart en viktig anledning till att vi väljer att ställa om till fossilfritt nu. Först och främst handlar det dock om vår egen omsorg om klimatet. Det känns viktigt att bidra till ett bättre klimat när vi verkar i en miljötung industri som stålindustrin. En annan viktig aspekt är arbetsmiljön, konstaterar Robert Uller vidare.

– Med fossilfria fordon skapar vi en bättre arbetsmiljö för våra anställda i samband med lastning och lossning..

För mer info om vårt arbete med fossilfria leveranser:

FAKTA/BIODIESEL
Biodiesel, RME, HVO, rapsolja, rapsdiesel eller FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Kärt barn har som bekant många namn. Gemensamt för alla dessa drivmedel som brukar benämnas biodiesel är att de baseras på vegetabiliska oljor som raps, soja, majs och palmolja. Det går även att tillverka biodiesel av animaliska fetter, till exempel ister och talg.

-------------------------------------------------------------------------
Artikeln ovan är hämtad ur BE Groups kundtidning "Nya DImensioner", nr 1 2020.