XCarb® är nu tillgängligt för köp

2022-06-14

Vårt lager blir grönare!

xc3.jpgVi vet alla att stora förändringar krävs för att bromsa klimatförändringarna, men det är inte enkelt att veta var man ska börja som enskild aktör. Vi tror på att när vi agerar tillsammans i värdekedjan kan vi uppnå mer och göra förbättringar både för klimatet och för våra kunder.

Som ett av våra initiativ inom hållbarhets-området, och för att minska stålindustrins negativa påverkan på klimatet, lagerlägger BE Group nu bandplåt i stålsort 355MCD - XCarb®.

Produktdatablat1.jpgProduktserien XCarb® är nyligen lanserad och tillverkas av ArcelorMittal, en av världens största stålproducenter. Inom XCarb® samlas alla de projekt och aktiviteter som pågår inom ArcelorMittal för att minska stål-produktionens koldioxidavtryck. Alla dessa initiativ innebär utsläppsbesparingar enligt scope 3 i Greenhouse Gas Protocol, och  certifieras som grönt stål av DNV, Det  Norske Veritas, som fristående och oberoende organ för revision. Klicka här för att ladda ner produktbladet. 

Producenternas roll är att ta fram innovativa lösningar, BE Groups roll är att ge våra kunder möjligheten att välja alternativ som gör att vi tillsammans kan driva utvecklingen av en grönare stålindustri. 

XCarb® är en produkt som gör det möjligt att vara föregångare och en del av framtidens lösningar redan idag! 

Klicka här för att se följande produkter i vår webbshop:

Varmvalsad bandplåt 355MCD - XCarb®
3000 x 1500 x 3 mm
3000 x 1500 x 4 mm
3000 x 1500 x 5 mm
3000 x 1500 x 6 mm
3000 x 1500 x 8 mm
3000 x 1500 x 10 mm 

 

Mer info om XCarb®

Se en kort introduktionsfilm om XCarb:

bild1.png

Se en videopresentation gällande initiativ för att minska CO2 utsläpp:

Bild2.png