Julhälsning från BE Group

2021-12-16

Julhälsning från BE Group

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

I samband med julen 2021 skänker BE Group donationer till organisationerna Plan International och BRIS. Här nedan presenteras lite mer information samt länkar till organisationerna.

Plan International
Organisationen strävar efter en rättvis värld där alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. De sex områden som man arbetar främst med är: barns rätt till trygghet och skydd, barns och ungas rätt att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer, barns rätt till utbildning, barns rätt till delaktighet och möjlighet att påverka, stärka ungas ekonomiska möjligheter och barns tidiga utveckling och hälsa.
Läs mer här.

BRIS
BRIS är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.
Läs mer här.

Jul_2021_560px.jpg