"Grön" durkplåt i Aluminium

Premiär för "Grön" durkplåt i Aluminium

BE Group har nu börjat lagerföra durkplåt i aluminium med ett betydligt lägre CO2-avtryck än tidigare och de två första dimensionerna har precis kommit in på lager i Norrköping. Durkplåten är en del av den österrikiska aluminiumproducenten AMAG Austria Metall AG:s nya gröna koncept – produktfamiljerna AL4®ever och AL4®ever star.

Det här ligger helt i linje med BE Groups gröna profil, säger Sergio Buttignoni, Head of Business Development på AMAG Austria Metall AG.

AMAG Austria Metall AG är en av Europas ledande tillverkare av bland annat durkplåt. I deras nya gröna koncept, AL4®ever och AL4®ever star, har man lyckats sänka CO2-avtrycket till fyra respektive två ton CO2 per ton producerat aluminium – eller mindre.

Några förändringar av materialet har inte gjorts, berättar Sergio Buttignoni vidare. Produkten är den samma som tidigare när de gäller utförande och egenskaper, och legeringen är den som kunderna vant sig vid i dess standardutförande. Istället har fokus legat på att minska CO2-avtrycket genom att optimera insatsen av metall, tillverkningsprocessen och den utrustning som används.

AMAG (1).jpg

LÄGRE CO2-AVTRYCK

– För kunden innebär det att de får exakt samma produkt, men med ett lägre CO2-avtryck.

Enligt Sergio Buttignoni har AMAG Austria Metall AG en unik position när det kommer till klimat- och hållbarhetsåtgärder.

– Vi är en av Europas största aluminiumtillverkare och har varit pionjärer inom certifiering av hållbarhetsinsatser. Vi har gjort stora investeringar, bland annat i en 60 000 kvadratmeter stor solcellspark på taket till vår produktionsanläggning i Österrike, säger Sergio Buttignoni.

LEVERERAS MED CERTIFIKAT

Han liknar AL4®ever vid en familj av produkter, där väldigt ambitiösa ansträngningar har gjorts för att minska de enskilda produkternas totala CO2-avtryck ”from cradle to gate”.

- Vissa produkter uppnår AL4®ever status, medan andra når upp till AL4®ever star. Alla produkter i familjen levereras med ett certifikat som garanterar produktens CO2-avtryck.

Enligt Patrik Thollström, BE Groups produktchef för aluminium, kommer BE inledningsvis att lagerföra durkplåt (EN-5754 H114, 5-bar) med lägre CO2-avtryck i formaten 2500x1250 mm och 3000x1500 mm i tjocklekarna 3/4,5 och 5/6,5 mm. Hela dimensionsprogrammet kommer uppdateras efter hand.

5star (1).jpg

Alu4.jpgBÖRJAN AV 2023

Produkterna kommer successivt att bli tillgängliga från vårt lager och de första två dimensionerna finns nu på plats.

– BE Group arbetar målorienterat för att minska företagets klimatpåverkan. Vi ska vara en pålitlig partner till våra kunder. AL4®ever passar väldigt bra in i vårt gröna erbjudande, det stärker oss i vår strävan att bli ännu mer miljö- och klimatsmarta, säger Patrik Thollström.

De senaste åren har BE Group skrivit avtal om grönt stål och aluminium med flera leverantörer och tillverkare. Genom att ta in AL4®ever och AL4®ever star i sitt erbjudande utökar BE Group sitt klimatmässiga åtagande till att även gälla aluminium.

Vill du se vårt sortiment av Al4®ever star aluminium durkplåt? Tryck här

AL4®ever och AL4®ever star

• Produkter märkta med AL4®ever har ett CO2-avtryck på upp till fyra ton CO2 per producerat ton aluminium.
 Produkter märkta med AL4®ever star är strået vassare och har ett CO2-avtryck på upp till två ton CO2 per producerat ton aluminium.
• Alla produkter märkta med AL4®ever och AL4®ever star levereras med ett certifikat.