Aktuella prisändringar

Header-prisandringar-600px.jpg

Prisinformation 2022-01-10

Priserna förändras i olika riktningar får olika produktgrupper när vi nu går in i ett nytt år och nytt kvartal. För stora delar av plåtsortimentet, samt för varmformade och kallformade hålprofiler innebär de nya kvartalspriserna en tydlig justering nedåt. Samtidigt stiger priserna ytterligare för specialstålssortimentet, där fortsatt stark efterfrågan och långa ledtider präglar marknaden. Parallellt har också de dramatiskt stigande energipriserna en allt större betydelse och verken behöver successivt kompensera sig för kostnadsökningar. Detta slår exempelvis igenom i januaripriserna för varmvalsat stångstål.

Nedanstående prisjusteringar genomförs från och med måndagen den 10 januari. 

Kontakta gärna vår försäljningsavdelning för mer information.

OBS! De procentuella förändringarna avser ett genomsnitt för produktgrupperna. Avvikande justeringar förekommer på enskilda artiklar och grupper. Ändringar för rostfritt avser baspris exklusive legeringstillägg.

Tabeller - Genomsnittliga förändringar av listpriser

Stål & Rör
PRODUKT LISTPRISFÖRÄNDRING 2022-01-10
Balk Oförändrat
Stångstål + 5 %
Hålprofiler VKR - 5 %
Hålprofiler KKR/KCKR - 9 %
Svetsade stålrör/galvade stålrör Oförändrat
Svetsade handelstuber Oförändrat
Svetsade precisionsstålrör Oförändrat
Grovplåt - 7 %
Bandplåt - 10 %
Slitplåt + 2 %
Extra höghållfast plåt + 2 %
Kallvalsad plåt - 8 %
Varmförzinkad plåt - 8 %
Magnelis plåt - 7 %
Elektrolytförzinkad plåt - 8 %
Aluzinkbelagd plåt - 8 %


Se vårt produktsortiment inom Stål genom att trycka här. 

Se vårt produktsortiment inom Rör genom att trycka här. 

Specialstål
PRODUKT LISTPRISFÖRÄNDRING 2022-01-10
Legerade specialstål  
25CrMoS4 (SS2225) + 9 %
42CrMoS4 (SS2244) + 10 %
42CrMoS4 varmvalsat + 9 %
34CrNiMoS6 (SS2541) + 5 %
16NiCrS4 (SS2511) + 5 %
   
Allm. konstruktions- och maskinstål  
S355J2 + 3 %
S355J2/520M Ovako + 12 %
S355J2 Hydax 15 Ovako + 11 %
C45E (SS1672) + 5 %
   
Centerlesslipad axel  
C45E (SS1672) + 3 %
20MnV6 (SS2142) + 3 %
   
Kalldragen stång/Automatstål/Kilstål  
S355J2 (SS2172/SS2142) + 2 %
11SMnPb30+C (SS1914) + 8 %
11SMn30+C (SS1912) + 8 %
Kalldragen plattstång + 6 %
Kilstål + 1 %
   
Ämnesrör E470 + 15 %


Se vårt produktsortiment inom Specialstål genom att trycka här.

Rostfritt
PRODUKT LISTPRISFÖRÄNDRING 2022-01-10
Plåt bandvalsad EN 1.4301 Oförändrat
Plåt bandvalsad EN 1.4404 Oförändrat
Plåt slipad DP20/DP40, plastad EN 1.4301 Oförändrat
Plåt värmeständig EN 1.4835 Oförändrat
Plåt duplex EN 1.4462 Oförändrat
Plåt LDX 2101 Oförändrat
Kvartoplåt, rostfri - 2 % (inkl. legering)
Kvartoplåt, syrafast - 2 % (inkl. legering)
   
Vinkelstång Oförändrat
Rundstång Oförändrat
Plattstål, valsad Oförändrat
Plattstål, klippt + 3 % (inkl. legering)
Fyrkantstål Oförändrat
Sexkantstål Oförändrat
   
Svetsade dekorationsrör Oförändrat
Svetsade fyrkantrör Oförändrat


Se vårt produktsortiment inom Rostfritt genom att trycka här. 

Armering
PRODUKT LISTPRISFÖRÄNDRING 2022-01-10
Rakstål Oförändrat
Armeringsnät - 2 %
Rostfri armering + 10 %


Se vårt produktsortiment inom Armering genom att trycka här.

Aluminium

Priser för aluminiumsortimentet uppdateras som regel månadsvis och gällande aluminium hänför sig förändringar till stor del till utvecklingen av råvarubörsen LME, London Metal Exchange, där priset på aluminiummetallen sätts utifrån rådande tillgång och efterfrågan. 

Önskar ni mer information om våra aluminiumpriser och hur de utvecklar sig går det alltid bra att kontakta din ansvariga BE-säljare, alternativt vår produktledning för aluminium enligt nedan.

Patrik Thollström
Produktchef Aluminium
BE Group Sverige AB
patrik.thollstrom@begroup.se 
Tel. 036-30 97 28

Se vårt produktsortiment för Aluminium genom att trycka här.