INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Groups valberedning inför årsstämma 2021

09 October 2020, 10:00

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2021 i BE Group AB (publ) har nu utsetts. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, som utöver styrelsens ordförande, skall utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarna i bolaget per den 31 augusti respektive år.

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2021 är:

Petter Stillström, AB Traction
Alf Svedulf, Svedulf Fastighets AB
Johan Ahldin, The Pure Circle AB
Jörgen Zahlin, styrelseordförande BE Group AB
 
Årsstämma i BE Group kommer att hållas den 20 april 2021 kl. 16.00, i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till valberedningen@begroup.com, (rubricera e-post "Till Valberedningen") eller brev till "BE Groups valberedning”, BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com 

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.