INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group inleder process för att centralisera lagerhållning och produktion till Norrköping och stänga lagret i Malmö

12 March 2020, 08:30

BE Group inleder en process för att centralisera lagerhållning och produktion i Sverige till anläggningen i Norrköping. I samband med detta är avsikten att stänga lagret i Malmö, vilket berör ca 15 medarbetare. MBL-förhandlingar kommer att påbörjas snarast möjligt. 

Förändringen kommer leda till att BE Groups kunderbjudande stärks, bland annat genom att mer kompletta leveranser erhålls, optimerad produktionsplanering samt effektivare materialutnyttjande och logistik med samlade in- och utleveranser till och från ett lager. Centraliseringen av lager- och produktionsverksamheten innebär även kostnadsbesparingar på ca 15 MSEK per år. Engångskostnaden bedöms uppgå till ca 35 MSEK och belastar innevarande kvartal. 

- Det är ett tråkigt besked som vi tvingas ge till våra medarbetare på lagret i Malmö. Samtidigt ser jag en centralisering som ett viktigt steg för att ytterligare stärka BE Groups konkurrenskraft. Vi kommer snarast möjligt inleda MBL-förhandlingar och ska verka för att processen hanteras så bra som möjligt för alla inblandade, säger Peter Andersson, VD och koncernchef för BE Group AB. 

Under våren 2020 sker även driftsättning i Norrköping av BE Groups nya automatiserade produktionslinje för bearbetning av balk, stångstål och rör. Investeringar och effektiviseringar i Norrköping samt centraliseringen av lager- och produktionsverksamheten medför en sammantagen resultatpåverkan på ca 30 MSEK per år. 

BE Groups försäljningsorganisation och huvudkontoret i Malmö påverkas inte av förändringen. Ambitionen är att processen med centralisering av lager till Norrköping ska vara slutförd i augusti 2020.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef 
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com


Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 8.30 CET.


BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.